Volledig scherm
Archieffoto © ED

Eindhovenaren zijn straks dubbel de Sjaak

OpinieDe auteur van onderstaand opinieartikel is Dré Rennenberg, fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven.

Het Ouderen Appèl Eindhoven gelooft niet dat iedereen beter wordt van het regeerakkoord. En dan moeten Eindhovenaren ook nog eens vrezen voor de gevolgen van de tekorten bij de gemeente.

Veel Eindhovenaren lopen de kans dubbel in hun portemonnee gepakt te worden. Dubbel de Sjaak zijn, noem ik dat dan maar!

Op de eerste plaats omdat ze Nederlandse belastingbetaler zijn en ze nu door het nieuwe kabinet op slinkse en sluwe wijze dreigen te worden gepakt in hun portemonnee. En op de tweede plaats omdat ze Eindhovenaar zijn, daar het gemeentebestuur ook van plan is de lasten van de Eindhovense burger te verzwaren. Ik ben er trots op om Eindhovenaar te zijn en wat er ook gebeurt, die trots zal ik mij niet zomaar laten afpakken. Maar ik ben minder trots op het financiële beleid dat elkaar opvolgende colleges in onze stad hebben gevoerd. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat die colleges er een enorme puinhoop van hebben gemaakt. Daardoor zijn de financiële problemen bijna niet meer te overzien.

Boodschapper

Het deficit is zo groot dat je er angstig van wordt. De vraag is nu: mag je de schuld daarvan alleen neerleggen bij het huidige college, omdat het de boodschapper is van het slechte nieuws? Dit college brengt met de begroting 2018-2022 een beeld naar buiten van zwaar verlies gekoppeld aan slecht financieel beheer. Of moeten we, ook de vorige coalities noemen die de laatste tien jaar willens en wetens meer hebben uitgegeven dan er binnenkwam?

Namens het Ouderen Appèl heb ik met de vinger steeds naar het zittende college gewezen en aangegeven dat, als men niet de tering naar de nering zou zetten, de stad en de burgers opgezadeld zouden worden met grote problemen. Maar we hebben ook vorige colleges erop gewezen dat zij hun verantwoordelijkheid moesten nemen. Zij hebben het debacle mede veroorzaakt.

De landelijke partijen, die in Eindhoven deel uitmaakten en nog deel uitmaken van coalities en colleges, hebben steeds de problemen weggewuifd. Daarover te zwijgen ligt niet in mijn aard, te meer omdat het slechte resultaat, dat al in de jaarrekening 2016 te zien was, nu wel heel duidelijk in de begrotingsjaren 2018 tot 2021 wordt aangegeven. Hoe men het ook wendt of keert, hiervan zijn Eindhovenaren de dupe.

Daar komt bij dat voor alle Nederlanders de zorgpremie met 60 euro per jaar wordt verhoogd en de btw van 6 naar 9 procent gaat. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden dat het al vlug 250 euro per jaar meer kwijt is. Ook is er een zware tegenvaller voor de mensen die hun hypotheek hebben afgelost en in de toekomst toch huurwaardeforfait krijgen bijgeteld waarover belasting moet worden betaald. Vaak zal het hier ook om enkele honderden euro's gaan.

Tientjeswerk

Voor inwoners van Eindhoven zullen veel kleintjes het groot maken. Zo worden de OZB en de parkeertarieven verhoogd. Wellicht tientjeswerk, maar het telt allemaal mee. Daar bovenop komt het vervelende feit dat klappen zullen vallen in het sociale domein. In de begroting zijn maatregelen opgenomen, die oplopen van 21,5 miljoen in 2018 tot 30 miljoen in 2021. Veel mensen zullen hiervan behoorlijk last gaan ondervinden. Het instellen van plafonds in deze sector kan ertoe leiden dat veel mensen niet meer in staat zijn het hoofd boven water te houden. Ik begrijp maar al te goed dat we in zwaar weer zitten, maar ik zeg daar onmiddellijk bij dat politiek Eindhoven dit aan zichzelf te wijten heeft. Het zou de politieke leiders van Eindhoven sieren als ze de inwoners ontzien bij het oplossen van de problemen, die we nu al kennen en de problemen die nog op ons afkomen. Door dat te doen toont men het karakter, dat de burger mag verwachten van een organisatie die zelf de problemen over zich heeft afgeroepen.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement