Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Getty Images/iStockphoto

Goede zorg voorkomt vaak amputatie

OpinieDe auteur van dit artikel is Pieter van Wijk, projectleider verbetering zorg diabetisch voetulcus bij zorggroep PoZoB in Veldhoven. Hij wil met dit opiniestuk de alarmerende berichten over het aantal amputaties bij mensen met diabetes in de lokale context van deze regio zetten.

De Diabetes Vereniging Nederland zoekt de publiciteit met alarmerende berichten over het aantal amputaties bij mensen met diabetes). De basis van die berichten zijn uitlatingen van de Maastrichtse hoogleraar Schaper als voorzitter van de richtlijncommissie, die recent de richtlijn diabetische voet heeft geactualiseerd. Het leek mij goed die berichten in de lokale context van Zuidoost-Brabant te plaatsen.

Al ruim drie jaar geleden heeft zorggroep PoZoB het initiatief genomen om de zorg voor mensen met diabetes, die een wond aan de voet hebben, te verbeteren. Uit de internationale literatuur is duidelijk dat goed afgestemde zorg het aantal ernstige complicaties met als dieptepunt een amputatie kan voorkomen. Al gauw sloten andere zorggroepen in de regio, huisartsen, ziekenhuizen en podotherapeuten zich bij dit initiatief aan.

Alert

Er is goed gekeken naar de knelpunten, want de zorg voor mensen met diabetisch voetlijden is multidisciplinair en het is ketenzorg. Alle schakels in de keten moeten goed functioneren voor een optimaal resultaat. Huisartsen en podotherapeuten moeten alert zijn en snel doorverwijzen, ziekenhuizen moeten deskundig en bereikbaar zijn en nazorg moet naadloos aansluiten.

Na een grondige analyse is in een Regionale Transmurale Afspraak (RTA) vastgelegd hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd. De afspraak is gepresenteerd tijdens een symposium in januari 2016, waar dezelfde professor Schaper de aanpak in Zuidoost-Brabant ten voorbeeld stelde aan de rest van Nederland.

De afgelopen twee jaar hebben we besteed aan scholing en het verbeteren van de organisatie. Huisartsen en podotherapeuten zijn zich bewuster van de ernst van de aandoening en verwijzen sneller. Diabetespatiënten met een wond aan de voet kunnen binnen vijf werkdagen in het ziekenhuis terecht en bij spoed onmiddellijk. De huisarts kan via een gestandaardiseerd verwijsformat het tweedelijns voetenteam gemakkelijk - voorzien van de juiste informatie - bereiken. Ziekenhuizen werken hard aan voetenteams met de juiste specialistische kennis. Na ontslag wordt de podotherapeutische zorg beter geregeld.

Menselijk leed

We zijn er nog niet. Met zoveel betrokken zorgverleners heeft zo'n veranderproces meer tijd nodig dan je zou willen. We gaan daarom verder om de puntjes op de i te zetten. We zijn ons ervan bewust dat elke amputatie die te voorkomen was geweest, er een te veel is, onnodig menselijk leed veroorzaakt en de zorg op kosten jaagt. Eind 2018 hopen we te kunnen zeggen, dat de alarmerende berichtgeving die nu rondgaat in ieder geval geen betrekking meer heeft op Zuidoost-Brabant.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement