Provincie en waterschappen moeten samen paal en perk stellen aan grondwatergebruik om de natuur te beschermen.
Volledig scherm
Provincie en waterschappen moeten samen paal en perk stellen aan grondwatergebruik om de natuur te beschermen. © ANP

Grondwater is niet onuitputtelijk: kwetsbare plant- en diersoorten in gevaar door droogte

OpinieDe auteurs zijn Peter Voorn (ecoloog) en Corine Geujen (hydroloog) van Natuurmonumenten. Zij schreven deze bijdrage mede namens Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie. Met bufferzones waar het waterpeil hoog is kunnen natuurgebieden beschermd worden tegen verdroging.