Volledig scherm
De hallen die zonder vergunning zijn gebouwd bij de containerhaven in Budel-Dorplein.

Illegaal bouwen in Budel-Dorplein: Dwangsom is lachertje

OpinieMisdrijf loont als de gemeente Cranendonck illegale bouwsels in Dorplein achteraf legaliseert. Dat schrijven Eelco Bartelds, Rob Hermsen en Jan van Lierop in deze bijdrage namens Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein.

Vanaf september 2018 vinden op grote schaal illegale bouw- en aanlegwerkzaamheden plaats bij de containerhaven in Budel-Dorplein. Zonder definitieve omgevingsvergunning zijn daar al drie op- en overslaghallen gebouwd. Die illegale bouwwerken beslaan meer dan 7000 vierkante meter.

De bouw vindt plaats met medeweten van het college van B en W van Cranendonck. Vanaf september 2018 heeft Stichting Industrieel & Cultureel Erfgoed Le Projet de Dorplein het college meermaals gewezen op de illegale bouwactiviteiten. Het college heeft hierop veel te laat en volstrekt ontoereikend gereageerd. Pas op 2 oktober 2018 kwam het college met een dwangsom van 1000 euro per overtreding met een maximum van 50.000 euro. Een lachertje ten opzichte van de totale bouwkosten van de hallen.

De eigenaar van de gronden in Dorplein heeft de bevelen van de gemeente om de bouw stil te leggen niet opgevolgd. Sterker nog, de eigenaar heeft de gemeente 'herhaaldelijk laten weten niet voornemens te zijn de illegale activiteiten te staken'.

Het opzettelijk niet opvolgen van bevelen van de gemeente om de bouw- en aanlegwerkzaamheden te staken is een strafbaar feit volgens het Wetboek van Strafrecht.

In plaats van de wetsovertreder hard aan te pakken wil het college een omgevingsvergunning verlenen die de illegale bouwwerken achteraf moet legaliseren. Het plegen van misdrijven tegen het openbaar gezag loont blijkbaar. Het college wil zelfs medewerking verlenen voor een vierde hal.

Keihard vallen

De standpunten van Le Projet de Dorplein worden door het college genegeerd. Vragen worden niet of veel te laat beantwoord en zelfs een verzoek om een gesprek wordt niet gehonoreerd. Dit college laat Dorplein keihard vallen. Inwoners doen er niet meer toe!

Voor de afgifte van de omgevingsvergunning heeft het college van B en W de steun nodig van de gemeenteraad. Het belang van de komende stemming overstijgt dat van een reguliere stemming over een omgevingsvergunning. De stemming op 18 december betreft nu bovenal een stemming over normen en waarden: Wijst de gemeenteraad illegale bouwactiviteiten af of legaliseert zij die juist?

Wij roepen de gemeenteraad op om de illegale bouw- en aanlegactiviteiten af te wijzen en geen medewerking te verlenen aan de afgifte van een omgevingsvergunning. Het toekennen ervan zou een gevaarlijk precedent scheppen. Het legaliseren van illegale bouwwerken mag niet de norm worden.