Volledig scherm
De maakindustrie gaf de regionale economie extra impulsen tijdens de hoogtijdagen van de afgelopen jaren. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Juist nu meer aandacht nodig voor mkb in regio Zuidoost-Brabant

OpinieMaakindustrie is ook kwetsbaar. Zuidoost-Brabant moet zich extra inspannen om economische dip door te komen. Dat betoogt Jan van den Hoff in dit ingezonden artikel. Hij is voorzitter van MKB Eindhoven, vertegenwoordiger van MKB Nederland in Zuidoost-Brabant en directeur van Van den Hoff Installatiebedrijf.

We moeten de Brainportregio niet in de crisis praten, maar ons wel voorbereiden op een economische dip, waarschuwde wethouder Stijn Steenbakkers (ED 28 augustus). Die waarschuwing is zeker op zijn plaats. Waar de Nederlandse economie nog licht groeit, is in buurland Duitsland sprake van een geringe krimp. Econoom Sandra Phlippen van ABN Amro constateerde in deze krant al dat we kennelijk minder afhankelijk zijn geworden van Duitsland. Nederland is langzamerhand getransformeerd naar een diensteneconomie, waar in Duitsland de (maak)industrie nog sterker vertegenwoordigd is. Nederland heeft dus een bredere spreiding.

Misschien kun je de Brainport-economie beter vergelijken met de Duitse: meer (maak)industrie dan dienstverlening. Het gaf ons extra groei in de economische hoogtijdagen van de afgelopen jaren, maar het geeft extra kwetsbaarheid in een onzekere tijd van handelsoorlogen en Brexit-dreiging. De voorsprong van de Brabantse economie op andere regio's loopt al wat terug, voorspelden de economen van ING. Ook het tekort aan gespecialiseerde technologische kenniswerkers - bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie - maakt Brainport extra kwetsbaar, signaleerde topman Hans de Jong van Philips Nederland.

Klappen

Als we werkelijk in zwaar economisch weer komen, voelen we dat in Brabant als een van de eersten. Zoals de toppen hier hoger zijn, zijn de dalen dieper. Overigens krijgt na verloop van tijd ook de dienstverlening klappen, omdat die zich immers vooral kan ontwikkelen dankzij een florerende industrie. De regio moet zich dus opmaken voor extra krachtsinspanningen om een mindere periode in de economie zo goed mogelijk door te komen.

Op dit punt heb ik als voorzitter van MKB Eindhoven wel zorgen. Wij bestaan vijftien jaar en hebben - in samenwerking met partners - veel activiteiten en programma's ontwikkeld. We beogen daarmee bij te dragen aan versterking van het midden- en kleinbedrijf en dan met name van de kleinere bedrijven. Onze activiteiten hebben veelal betrekking op innovatie en arbeidsmarkt, want daar kunnen die kleinere bedrijven nog behoorlijk terrein winnen. Het aantal kleinere bedrijven is fors gegroeid. Volgens het CBS zijn in Nederland 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335.000 meer dan tien jaar terug. Het overgrote deel daarvan telt 1 tot 10 werknemers.

Enerzijds is dat mooi - er is meer risicospreiding - maar veel kleinere bedrijven zijn kwetsbaar. Ze hebben moeite om te groeien en vaak minder toegang tot gespecialiseerde kennis en tot de kapitaalmarkt. Het aanvragen van bijvoorbeeld innovatiesubsidie is voor een mkb-ondernemer een kluif die vaak niet te behappen is. Wetenschappelijke onderbouwing wordt gevraagd en veel administratie is nodig. De regelgeving is voor kleine bedrijven vaak onnavolgbaar en onwerkbaar.

Prijs

Ook in regionale en gemeentelijke overlegorganen is eerder plaats voor het grootbedrijf dan voor vertegenwoordigers van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Toen Eindhoven dit jaar de prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente in Noord-Brabant ontving, heb ik de gemeente daarmee hartelijk gefeliciteerd. Tegelijkertijd riep ik op dit als stimulans op te pakken, omdat het mkb nog te vaak ontbreekt aan de overlegtafels in stad en regio. Dus als wethouder Steenbakkers pleit voor een pakket aan maatregelen om de pijn te verzachten, dan reik ik hem zeker de hand. MKB Eindhoven wil graag meedenken en meewerken om er gezamenlijk voor te zorgen dat deze maatregelen maximaal positief effect hebben voor de kleinere bedrijven.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland, waarbij MKB Eindhoven is aangesloten, zegt vaak: 'MKB-organisaties vertegenwoordigen vooral de ondernemers die zelf met hun voeten in de klei staan en zij moeten meer worden gehoord.' Met hem verzet ik me dan ook tegen het voornemen van het kabinet om bedrijven op te laten draaien voor koopkrachtverbetering van de burgers. Verlaging van de winstbelasting is voor het mkb broodnodig, zeker nu de loonkosten stijgen en de risico's toenemen.