Volledig scherm
Het Eindhovense gemeentebestuur wil minder vraag naar jeugdzorg. © Getty Images

Kadernota Eindhoven: Gemeente wil minder zorg

OpinieDe auteur van dit artikel is Rijn Borgwat uit Eindhoven, oud-jeugdhulpverlener. Hij vindt dat de Eindhovense gemeenteraad beheersing van de kosten boven het belang van de cliënt stelt .

Ondanks wat haperingetjes hier en daar is de kadernota van het Eindhovense college probleemloos door de gemeenteraad gewandeld. Enige discussie over het zorggebeuren en het zorggeld vond een dankbare uitweg in een algemene verontwaardiging over het inkomen van de interim-bestuurder van WIJeindhoven. Uiteraard volkomen terecht, maar deze financiële uitglijder valt natuurlijk in het niet bij alle financiële tekorten en dus problemen in de hulp-, dienst- en zorgverlening.

Dat er niet alleen bij WIJeindhoven wat structurele probleempjes zijn, overigens ontstaan onder de bezielende leiding en sturing van ons gemeentebestuur, maar in het hele spectrum van zorg- en hulpverlening wordt niet onderkend, laat staan benoemd door onze volledige gemeenteraad. De raad omarmt klakkeloos de kadernota en laat na om het college de opdracht te geven om nu eens echt uit te zoeken waar de structurele problemen zitten en vervolgens een plan te maken om het totaal te verbeteren, werkbaar te maken en te ontdoen van onnodige bureaucratische tierelantijnen. Met als uitgangspunt uiteraard de zorg en hulp goed te organiseren en uit te (laten) voeren.

De gemeenteraad stelt beheersing van de kosten en de eurootjes centraal door te vinden dat het goed zou zijn als de zorgvraag afneemt en minder gebruik wordt gemaakt van jeugdhulpverlening, dak- en thuislozenzorg en meer van dat gedoe, dat eigenlijk veel te duur is geworden c.q. gemaakt.

Kennelijk is er nauwelijks een gemeenteraadslid te vinden dat niet door de financiële bril naar het zorgpalet wil kijken. Het zou van lef getuigen om eens echt de cliënt centraal te stellen door het gemeentebestuur op te dragen eens goed te (laten) onderzoeken waar het structureel aan schort binnen de kaders die zijn verzonnen, die tot bureaucratische gedrochten hebben geleid, bakken met geld kosten en veel ambtenaren van de straat houden, maar niet bijdragen aan een kwalitatief goede hulp- en zorgverlening.

Juichend aan de zijlijn gaan staan en tevreden concluderen dat wij er in zijn geslaagd om met name de vraag naar jeugdhulp te verminderen en dat we hopen dat die trend zich voortzet is natuurlijk een gotspe van de eerste orde. Inwoners van Eindhoven verdienen beter en hebben daar ook evenveel recht op als vóór de decentralisatie van het zorg- en hulpverleningsgebeuren.

Wanneer durven gemeenteraad en college te erkennen dat het niet helemaal of helemaal niet goed is gegaan onder hun bezielende leiding en zullen ze daarnaar handelen? Misschien moet er voor concrete verbetervoorstellen wel buiten de deur van het gemeentehuis gekeken worden.