Volledig scherm
Jongeren demonstreren voor een beter klimaatbeleid. Meer mensen zouden in actie moeten komen. © ANP

Klimaatklok staat op vijf voor twaalf 12, wat nu?

OpinieDe auteur Rob Aarts woont in Veldhoven en is gepensioneerd biologiedocent. Hij vindt dat nu de politiek het hopeloos laat afweten, burgers in actie moeten komen en meer bos en natuur, meer biodiversiteit en meer water-berging eisen.

,Welke klimaatwetenschapper hier ook staat, de boodschap is exact dezelfde: de klimaatverandering gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van het leven op aarde is vertoond, is onomkeerbaar en de verantwoordelijkheid ervoor ligt voor 100 procent bij de wijze van leven van de homo sapiens economicus, de westerse mens."

Een eerste statement van klimaatwetenschapper en meteoroloog Reinier van den Berg op het door Trefpunt Groen Eindhoven georganiseerde klimaatcongres half maart. Het tweede shockerende statement vormde een enorme klok op het scherm met 5 over 12.

,,Dus de klimaatverandering zou zonder de mens niet hebben plaatsgevonden?'' probeerde iemand. ,,Dat heeft u heel goed begrepen.'' ,,Zou het niet eens zinvol zijn in te zoomen op geboortebeperking in bijvoorbeeld Afrika?'' probeerde een ander. ,,U wilt de verantwoordelijkheid voor uw wijze van leven projecteren op onschuldige medemensen, begrijp ik?'' riposteerde Van den Berg snoeihard.

Een simpele grafiek van de uitstoot, overigens in alle biologieboeken voor de middelbare school te vinden, geïnterpoleerd tot rond 1850, min of meer de start van de industriële revolutie, liet een exponentiële groei van de CO2-uitstoot zien.

,,Het enige dat we niet zeker weten is de hoogte van de zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw'', ging van den Berg verder. Het blijkt lastig de omvang van het smelten van het polaire landijs exact te relateren aan de zeespiegelstijging, maar dat het landijs verder gaat smelten staat onomstotelijk vast. Op termijn loopt half Nederland onder.

Op dat moment zette Van den Berg slim in op hoop. De klok ging terug naar 5 voor 12.

Vernietigd

De enig mogelijke oplossing of in ieder geval een robuust uitstel voor de verdere verhoging van het CO2-gehalte is de ontwikkeling van miljoenen vierkante kilometers bos en andere natuur over de gehele wereld. Zo ongeveer in de orde van grootte van wat er vernietigd is moet er ten minste dubbel bijkomen. Via fotosynthese wordt dan het almaar groter wordende overschot aan CO2 vastgelegd in biomassa.

Maar gaat dat gebeuren in een tijd van uitdijende mensenmassa's en liberaal economische groeimodellen, en waarin de vernietiging van onder andere het tropisch regenwoud als klimaatstabilisator onverwijld doorgaat?

Kennelijk gaat alles gewoon door omdat wij blijkbaar niet anders kunnen. De liberale genen van de vroegere homo sapiens zijn onveranderd gebleven. Alle concurrentie vanwege bijvoorbeeld voedsel is uitgeschakeld en de andere vroeger op aarde levende mensensoorten eveneens. Nog nooit in de geschiedenis van problemen waar wij voor stonden liet Den Haag het zo verschrikkelijk afweten als bij klimaat vanwege electorale waan van de dag en ballonnenpolitiek. Het gebrek aan bètawetenschappers in de politiek is daar debet aan.

Wie wil als onafhankelijk klimaatwetenschapper de politiek in? Onmiddellijk word je gemuilkorfd in partijpolitieke kaders. Tijdens de biologielessen zaten de huidige politici kennelijk al met hun telefoon onder de bank te spelen in plaats van op te letten en de conclusies van het rapport van de Club van Rome en de updates ervan ter harte te nemen in plaats van deze te ontkennen en te marginaliseren.

Ook de door politiek nepotisme bezette klimaattafels doen daar weinig aan af. Het her en der morrelen aan klimaatparameters en op deze wijze proberen tussen de problemen door te laveren en zo je electoraat te bedienen, laat zien dat de politiek er niets van begrijpt. Ik ben wars van partijpolitieke statements: geen enkele partij aan het Haagse politieke firmament komt er mee weg.

Het is 5 voor 12 en hoe moeten wij als burgers nu verder? Hoe kunnen wij als intelligente wezens in vol bewustzijn onze (neo)liberale genen ontstijgen? Een optie is het sterk opkomende Baudettisme met de nieuwe homozygote rechtsliberaal als angstexploitant en politieke Angstgegner Thierry Baudet: Bang? Steek je hoofd in het hete zand en zelfs de zwaartekracht bestaat niet meer en wetenschappers zijn dus boeven.

Daarom beste lezers: Grijp eindelijk de macht en dus op naar Den Haag in gifgroene hesjes als ode aan de groenste leugenpolitiek ooit en eis meer bos en andere natuur, meer biodiversiteitinspanning en waterberging, geoormerkte miljarden voor de toekomstige kustverdediging en snelle omvorming van de biodiversiteit vernietigende landbouwsector. We kunnen zelf al van start door sterke beperking van de vleesconsumptie en een eigen tuin met veel meer groen. Als opmaat voor de nabije toekomst: palmbomen met een loungeset eronder en kwetterende zebravinken in de top.