WIJeindhoven opende inlooppunten voor inwoners met problemen.
Volledig scherm
WIJeindhoven opende inlooppunten voor inwoners met problemen. © Jean Pierre Reijnen

Medewerkers van WIJeindhoven verdienen juist lof

OpinieDe auteur van dit artikel, Raf Daenen uit Oirschot, is oud-wethouder, maatschappelijk agoog en docent. Terwijl de stad de blik richt op Brainport doen de teams van WIJeindhoven fantastisch werk. 

De bedoeling van de decentralisaties is om de zorg dichter bij de mensen te brengen en beter aan te sluiten op lokale noden en behoeften. Daardoor zouden we ook meer oog en oor voor elkaar krijgen. Op termijn zouden de decentralisaties een betere beheersing van de kosten met zich meebrengen. Tevens zou de kwaliteit van de samenleving toenemen. We hebben geconstateerd dat in de economisch moeilijke periode die we achter de rug hebben de beoogde financiële winst op voorhand werd ingeboekt, door landelijk 10 procent te korten op de budgetten.

Eindhoven koos er vier jaar geleden met het oprichten van de stichting WIJeindhoven voor om de Jeugdwet, Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Gemeentelijke Wet Schulddienstverlening in samenhang uit te voeren. Er wordt gewerkt met generalisten die vanuit de wijkteams inwoners met problemen op het gebied van zorg, opvoeding, financiën of werk de helpende hand bieden. WIJeindhoven bracht medewerkers vanuit jeugdzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk bij elkaar om generalistenteams in de wijk te vormen. Een gewaagde keuze op basis van een inhoudelijke visie, die nodig was om problemen van diversiteit en verpaupering effectief aan te pakken.

Moeizaam

In vrijwel alle gemeenten kwam de hulpvraag bij de invoering van de decentralisaties wat moeizaam op gang. Aanvankelijk vielen de financiële resultaten niet tegen. Maar toen het nieuwe systeem goed ging functioneren, namen de hulpvragen toe. Daar komt bij dat door de marktwerking en de wijze van controleren er perverse prikkels uitgingen naar inwoners om extra zorg te consumeren, waardoor de druk op de financiën in alle gemeenten toeneemt.

In Eindhoven speelde ook nog de bijzonderheid dat de idealistische aandacht voor de sociale agenda zich onder leiding van burgemeester Rob van Gijzel verplaatste naar de economische agenda van Brainport. De promotie van de stad als technische en economische trekpleister kreeg de hoogste prioriteit. Juist in de tijd dat de economische crisis de kwetsbare bewoners van de stad het meest trof. Nu wordt Eindhoven met de neus op de feiten gedrukt. De sociale problemen zijn veel groter dan politiek en bestuur denken of willen inzien.

De WIJeindhoven-organisatie draait op volle toeren en de generalistenteams doen voor de burgers en de samenleving fantastisch werk. Maar tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met bezuinigingsopdrachten en met veel kritiek op de financiële tekorten die zijn ontstaan.

Oplopende zorgkosten

Bestuur en politiek lijken weg te kijken van de sociale noden in de samenleving. Zij lijken geen rekening te houden met de oplopende zorgkosten. Liever richt men de blik in het kader van Brainport op het aantrekken van hoog gekwalificeerde bedrijven en medewerkers. Daar wordt wel in geïnvesteerd. Misschien is de problematiek in Eindhoven zichtbaarder dan in andere stedelijke samenlevingen, vanwege de keuze van een wijkgerichte aanpak van de decentralisaties, wat in feite ook de bedoeling was.

De medewerkers van WIJeindhoven verdienen in plaats van kritiek, grote waardering voor het werk dat ze verrichten. Het wordt tijd dat de gemeente en het bestuur aandacht besteden aan hun sociale kapitaal. Het gaat immers om een gezonde samenleving nu en in de toekomst.

Ik wil alle moderne opbouwwerkers complimenteren voor hun doorzettingsvermogen om Eindhoven leefbaar te houden. Je zou voor minder de handdoek in de ring gooien, maar de kwaliteit van samenleven is de moeite van het investeren zeker waard. Toenmalige verantwoordelijke bestuurders en topambtenaren moeten eens in de spiegel kijken.