Volledig scherm
Burgemeester John Jorritsma vorig jaar bij Tech Playground, waar kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met techniek. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Metropoolregio Eindhoven: Samen blijven werken aan een sterke toekomst

OpinieJohn Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven en Stichting Brainport,  schrijft hoe de regio met 21 gemeenten meerent in de wereldwijde economische marathon.

Vóór de Industriële Revolutie bestond de werkende bevolking van onze regio uit arme boeren. Arm, omdat ze op onvruchtbare zandgrond leefden. Arm, omdat de familiestructuur ervoor zorgde dat het land onder alle zonen verdeeld werd, met povere perceeltjes tot gevolg. We hadden dor land, nauwelijks grond, geen grondstoffen. Maar we hadden elkaar.

Dat eeuwenlang op elkaar aangewezen zijn, heeft zich genesteld in ons dna. Nu, in een tijdsgewricht dat sommigen de Vierde Industriële Revolutie noemen, komt dat ingebakken samenwerkingsgen ons heel goed uit. We zijn een hightechregio geworden met toonaangevende bedrijven die wereldwijd succesvol zijn en niet zelden de standaard zetten. Met een Technische Universiteit die wereldwijd op nummer 1 staat als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven. We zijn een sterke en succesvolle regio, niet voor niets ziet het Rijk Brainport Eindhoven, als één van de drie pijlers onder de Nederlandse economie, naast de regio's Amsterdam en Rotterdam. En we zijn ook nog de snelst groeiende!

De reden van dat succes is dat we scherpe keuzes maken en onze hightechkennis vooral richten op gezondheid, mobiliteit en energie(transitie). Niks meer aan doen, zou je zeggen.

Jaloezie

Daar waar het bedrijfsleven innovatie na innovatie pleegt en kennisinstellingen als de TU/e, Fontys, Summa, Holst, TNO en Differ de knowhow in de regio op een hoger plan brengen, wordt van de overheid verwacht dat zij zorgt voor een goed vestigingsklimaat en een aantrekkelijke leefomgeving. De overheid in deze regio, dat zijn de 21 gemeenten die samen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) vormen. Elk jaar investeren we zo'n vijf miljoen euro in Brainport en in het Stimuleringsfonds voor het mkb. Voor ons is dat vanzelfsprekend, we doen dat al zo'n 25 jaar. Maar geloof me, dit is uniek in Nederland: van ver buiten de regio wordt er met jaloezie naar gekeken.

Wij zijn een regio van contrasten. Stad en platteland, toptechnologie en maakindustrie, internationaal en divers, jong en oud, natuur en cultuur, hightech en bourgondisch. Binnen een half uur wandel je op de hei of sta je in een bruisend centrum. Het is hier goed wonen en werken, ja te leven! Niks meer aan doen, zou je zeggen.

Maar de voortvarendheid van de internationaal opererende bedrijven en het uitzonderlijke niveau van onze kennisinstellingen vraagt van 21 gemeenten om mee te rennen in de wereldwijde economische marathon. Twee jaar geleden moesten we erkennen dat dit onvoldoende lukte. Te veel tijd waren we kwijt aan te veel overleggen, met te weinig resultaat, met te veel mensen, die te weinig sturing meekregen vanuit hun eigen gemeenteraad.

Daarom hebben alle 21 gemeenten het afgelopen jaar gewerkt aan focus. We hebben besloten om alleen nog maar zaken aan te pakken waar we als samenwerkende gemeenten - samen met provincie en Rijk - écht een verschil kunnen maken. Zaken ook die direct onze regio een nog steviger fundament geven. Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 heet het, simpeler kan niet!

Ook hier gaat het om scherpe keuzes maken, waar onze regio zo goed in is. Dus ook zaken niet meer doen! Op vier fronten zetten we een stap erbij:

- Extra inzet op mobiliteit en bereikbaarheid; bereikbaarheid van de regio, met auto, trein of fiets is een essentiële voorwaarde voor de toekomst. Met de 21 gemeenten investeren wij daar fors in.

- Economie blijft een speerpunt; zodat iedereen, maar ook toekomstige generaties in de regio kunnen profiteren van de ontwikkelingen.

- Duurzame energie; hét vraagstuk van deze nog jonge eeuw dat schreeuwt om innovatiekracht Daarom hebben wij afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

- Krachtige inzet op transitie van het landelijk gebied; de agrarische sector staat onder druk en vraagt om een onorthodoxe aanpak en innovatieve oplossingen. Een regio als de onze met sterke steden en weerbare dorpen, die in een hecht verband samenleven, moet op dit punt oplossingen bieden.

Om dit te bereiken hebben de portefeuillehouders van de 21 gemeenten de handen ineengeslagen. Samen geven zij sturing en uitvoering aan de regionale ambitie.

Slagkrachtig geluid

Het Samenwerkingsakkoord sluit naadloos aan op de Brainportagenda waar we als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk aan werken. Het moet er voor zorgen dat we als overheid bij onze partners in het bedrijfsleven en het onderwijs één slagkrachtig geluid inbrengen. Dat doen we door ons bestuur te verbreden. Het gebied van de MRE is verdeeld in vier subregio's: De Kempen, De Peel, Het Stedelijk Gebied en de zogeheten A2-gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck. Alle vier hebben ze vanaf nu een directe stem in het dagelijks bestuur gekregen.

We beginnen niet opnieuw: we hebben economisch een goed potentieel in de regio om verder te groeien. Samenwerking zit in ons dna. Er zijn goed opgeleide inwoners, goede scholingsmogelijkheden, een bloeiend cultureel leven, topsport en breedtesport. Hier is het goed wonen, werken, ondernemen, ja leven! Daarom werken we samen aan een nog sterkere toekomst. Aan de slag!