Volledig scherm
Eindhoven behoorde in de zomer tot de steden in ons land waar de temperaturen de hoogste waarden bereikten. Het werk ging door. © Jurriaan Balke

Na de hitte tijd voor actie

OpinieVerandering van het klimaat vraagt om meer groen in de stad. Eindhoven moet daar nu werk van maken. Dat is het onderwerp van dit opiniestuk door Robin Verleisdonk, fractievoorzitter van D66 Eindhoven.

De zomer van 2018 was de warmste sinds de eerste waarnemingen. Het klimaat verandert, langdurige perioden van warmte zijn steeds vanzelfsprekender in Nederland, veelal gevolgd door hevige regenbuien. Extreem weer komt steeds vaker voor.

Met name in steden, zo ook in Eindhoven, heeft de langdurige warmte veel gevolgen. Gebouwen en bestrating houden warmte vast, waardoor het ’s avonds in de stad veel langzamer afkoelt. Versteende gebieden zijn gemiddeld zeven graden warmer dan groenrijke gebieden. Daarnaast verslechtert de luchtkwaliteit tijdens langdurige warmte, er blijft meer smog hangen. De zomer van dit jaar heeft ons laten zien dat de nood hoog is en dat we snel aan de slag moeten met het creëren van een groene en klimaatadaptieve stad.

Door het aanbrengen van meer groen in de openbare ruimte, op gevels en daken en het creëren van meer wateren, zorgen we voor natuurlijke waterafvoer bij hevige regenbuien en aangename verkoeling bij hoge temperaturen.

Groene stadsboulevard

Meer groen kent nog meer voordelen: de openbare ruimte wordt toegankelijker en leefbaarder. Het biedt mogelijkheden voor een aangenaam verblijf en actieve vormen van recreatie. Door groene gebieden te combineren met sportvoorzieningen hebben we ook nog eens de gelegenheid om een gezonde stad te creëren. Een stad waar bewegen en recreëren op een laagdrempelige manier mogelijk is. De herinrichting van de binnenring van een autostraat naar een groene stadsboulevard – waar aangenaam verblijven centraal staat – is essentieel om van de binnenstad een plaats te maken voor ontmoeting, ontspanning en vermaak. De herinrichting van de Vestdijk laat zien dat het mogelijk is om op een slimme manier de omgeving in het  vergroeningsproces mee te nemen. Zo worden in het herinrichtingsplan ook delen van het versteende winkelgebied en omliggende buurten meegenomen. Laat dit een voorbeeld zijn voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in Eindhoven. Op die manier creëren we een stad die toekomstbestendig is en voorbereid is op langdurige perioden van warmte, maar ook op hevige buien die  het rioleringsnetwerk te boven gaan.

Het stadsbestuur van Eindhoven is ambitieus, ook als het gaat om vergroening van de stad. Dat bleek ook uit de woorden van wethouder Torunoglu in het NOS Journaal van 26 juli, toen Eindhoven weer eens behoorde tot de warmste plekken van Nederland. De met groen beklede woningen tussen de Smalle Haven en het Stratumseind werden als voorbeeld gebruikt voor hoe vergroening in de praktijk positief kan uitpakken. Laat dit stukje Eindhoven als inspiratiebron dienen.

Het wordt nu tijd om door te pakken, in het belang van de stad en haar inwoners. Onze klimaatambities moeten verder reiken dan aardgasloze wijken, een groene en klimaatadaptieve openbare ruimte is in de toekomst letterlijk van  levensbelang.

Kraakhelder

Start de transitie voor de bestaande plekken in de stad en veranker in het gemeentelijk beleid dat Eindhoven enkel nog klimaatadaptief gaat (nieuw)bouwen. Zoek hierin de samenwerking met bijvoorbeeld Wageningen University, Bouwend Nederland en de Unie vanWaterschappen die dit jaar gezamenlijk een actieprogramma klimaatadaptief bouwen zijn gestart. De ambitie van dit college staat kraakhelder beschreven in de financiële paragraaf van het coalitieakkoord: ‘Tenslotte is er ruimte voor ontwikkelingen die bijdragen aan een gezonde, klimaatadaptieve binnenstad en wijken (bijvoorbeeld met groen), opschaling van energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie.’ Het wordt nu tijd om hier met een goed doordacht plan ook uitvoering aan te gaan geven!