Volledig scherm
Mobiel bellen kan leiden tot gezondheidsrisico's, zo wordt betoogd. © Roos Koole

Negeer risico mobieltje niet

Peter van der Vleuten is van Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, High Tech Campus, Eindhoven

Geachte heren Rutte en Samsom,

Wij willen uw aandacht vragen voor een probleem dat in de huidige tijd van crisis gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Dit betreft de gezondheidsrisico's die onlosmakelijk zijn verbonden met mobiele communicatie. Deze leiden, als we de talrijke ongeruste wetenschappers in binnen- en buitenland mogen geloven, tot een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw.

Geen nieuws, zult u zeggen, maar het zal u ook bekend zijn dat niet of nauwelijks actie wordt ondernomen om hier iets aan te doen. Dit is grotendeels te danken, of liever gezegd te wijten, aan uw politieke voorgangers. Die hebben een constructie opgezet die bestuurders en volksvertegenwoordiging effectief 'uit de wind houdt'. Die constructie heet formeel Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, met daaraan gekoppeld een klankbordgroep. Deze constructie wordt ook wel als 'bliksemafleider' c.q. 'doofpot' getypeerd.

Naar onze waarneming houdt dat kennisplatform zich vooral bezig met het zoeken naar en het uitvergroten van zwakke plekken in de aanwijzingen en bewijzen voor gezondheidsrisico's en met het verspreiden van de boodschap 'er is geen onomstotelijk bewijs, dus er is niets aan de hand, dus we hoeven ons nergens zorgen om te maken'.

Mensen en organisaties die het daar niet mee eens zijn krijgen eens per half jaar de gelegenheid hun ongenoegen kenbaar te maken in de klankbordgroep en vervolgens gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Dit is niet alleen pure verspilling van tijd en van geld – Kennisplatform en klankbordgroep worden gefinancierd uit publieke middelen –, maar ook misleiding van onwetende en onschuldige burgers.

De heersende gedachte bij de bevolking is dat er geen gezondheidsrisico's zijn verbonden aan het gebruik van mobiele communicatie. 'Anders zouden we er wel voor gewaarschuwd worden of zou het wel verboden zijn'. Nu weten u en wij wel beter, maar we hebben het te druk met andere belangrijke zaken en het Kennisplatform, met goede hulp van de Gezondheidsraad, vangt de klappen wel op.

Wij zijn van mening dat deze situatie niet lang meer kan en mag voortduren; de voorbeelden van ernstige gezondheidsschade als gevolg van mobiele communicatie stapelen zich op en intussen zijn de eerste rechtszaken over dit onderwerp al gevoerd en door slachtoffers gewonnen. Het zal ook niet lang meer duren voordat bestuurders, die beter wisten of beter hadden moeten weten, ter verantwoording worden geroepen voor hun passieve houding.

Ons voorstel is om dit soort problemen voor te blijven en, zonder verder uitstel, uw verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan. Wij hebben, als alternatief voor het eerdergenoemde Kennisplatform, de private en ideële Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling in het leven geroepen. Hiermee beogen wij onder meer om eerlijke voorlichting te geven en ontwikkelingen te initiëren en te stimuleren die verantwoorde omgang met mobiele communicatie mogelijk maken.

Indien u daar prijs op stelt adviseren wij u graag over te nemen maatregelen. We kunnen daarbij de kennis en ervaring van ons nationale en internationale netwerk inbrengen.

Het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling om mobiele communicatie onmogelijk te maken of te verbieden. Het is naar onze mening zeer goed mogelijk om, met behulp van goede voorlichting, verantwoorde omgang met mobiele communicatie te bevorderen.