Volledig scherm
Voor het oplossen van een burenruzie is in veel gevallen geen rechter nodig. In veel gevallen helpt een goed gesprek of buurtbemideling. © Getty Images/iStockphoto

Nog zeven adviezen: Los conflict met buren op door in gesprek te gaan

OpinieVeel beter dan de formele weg te bewandelen bij problemen met de buren is het om te communiceren. Dat schrijft mediator Arno Heesters uit Eersel in deze bijdrage.

Mooi, zeven adviezen hoe ik een burenruzie kan oplossen of voorkomen(ED 31 augustus). Wat me opvalt is dat Jan Nolf - gepensioneerd rechter - heel snel kiest voor het formele circuit. Ga maar naar je advocaat, informeer bij de gemeente, check de bouwvergunning, start een procedure op, meld het bij je wijkagent of de milieudienst. Dat zijn uiteraard goedbedoelde tips, maar ze dragen niet bij aan een structurele oplossing.

Wat ik mis in zijn adviezen is: hoe communiceer ik op een goede adequate manier met mijn buren? En als ik dat niet durf, of niet zo goed kan, of een kort lontje heb, waar haal ik dan hulp vandaan? Waar het om gaat, en daar gaat het altijd om, is communicatie.

Sinds 2013 werk ik als MfN Register mediator voor de rechtbanken in de pilot 'mediation naast strafrecht'. Daar zien we vaak geëscaleerde burenruzies langskomen. Zaken waarin ze elkaar soms de hersens hebben ingeslagen, waarin vaak over en weer aangifte is gedaan en waaraan heel veel burenleed vooraf is gegaan. In die bemiddelingszaken zie je vaak dat mensen de weg hebben gekozen van de bureaucratie en niet van de communicatie, een weg die Nolf ook schetst.

Mijn ervaring als mediator is dat juist de weg van de bureaucratie buren van elkaar verwijdert en helaas niet verbindt. Dat is jammer en - alle goede bedoelingen ten spijt - echt een gemiste kans.

Boeman

Maar, hoor ik u zeggen, die buurman wil niks, het is een boeman, ik ben er bang van, hij luistert niet, hij staat niet open voor me. Vaak hebben we hier met aannames te maken en zijn dat juist drogredenen om maar niet met de buren in gesprek te hoeven gaan. Als dat moeilijk is voor u en u ziet ertegen op, hebt u dan al eens gedacht aan buurtbemiddeling? Vaak zijn dat goed getrainde vrijwilligers op het gebied van conflicthantering die u helpen bij het oplossen van het burenconflict.

Naast de zeven adviezen van Nolf wil ik ook graag zeven adviezen, gericht op communicatie, geven:

- Spreek de buren in een open rustig gesprek aan. Als het kan met een kop koffie en nooit als u een gezamenlijk feestje hebt of aan de borrel zit.
- Zorg dat u zelf rustig bent als u in gesprek wilt.
- Sta open voor de mening van de ander en benoem dat het moeilijk is om erover te praten.
- Probeer goed te luisteren naar wat de ander zegt.
- Probeer de belangen van de buren te achterhalen. Wat zit er echt achter?
- Laat het even bezinken en kom er een volgende dag op terug.
- Spreek met elkaar duidelijke oplossingen af en zet ze eventueel op papier. En drink tot slot, als u dat wilt, die gezamenlijke borrel alsnog.

Komt u er zelf echt niet uit na al deze inspanningen, schakel dan buurtbemiddeling in. Ook in de gemeenten waar u woont is vaak een vorm van buurtbemiddeling actief.