Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Open brief: Leerlingen Antoon Schellenscollege Eindhoven tussen wal en schip

OpinieOud-gedienden uiten hun zorgen over het Antoon Schellenscollege in een open brief aan Ons Middelbaar Onderwijs, Samenwerkingsverband Eindhoven en de wethouder van Onderwijs van Eindhoven.

Als werkers van het eerste uur maken wij ons ernstig zorgen over het voortbestaan van het Antoon Schellenscollege en de gevolgen van de ingezette strategie voor een groep zeer kwetsbare leerlingen. Bij de overname door OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) sprak de toenmalige voorzitter van dat bestuur zich sterk uit voor het opnemen van het Antoon Schellenscollege binnen OMO, evenals de voorzitter van scholengroep Eindhoven. Beiden gaven aan dat binnen deze constellatie de best mogelijke opvang voor deze leerlingen gegarandeerd zou worden. Steeds meer geluiden duiden er echter op dat de rol die Antoon Schellens jarenlang heeft gespeeld in Eindhoven en omgeving uitgespeeld is.

De bezuinigingen opgelegd door Den Haag en uitgevoerd door een schoolbestuur 'met slappe knieën' leiden regelrecht tot de opheffing van een schoolvorm waarin de leerling echt centraal staat. De wetgever verkoopt die bezuinigingen in het onderwijs als verbeteringen.

Waaier aan problemen

Directies van reguliere scholen zijn blij met extra leerlingen - lees extra geld. Hun teams krijgen de opdracht deze leerlingen te begeleiden ondanks een gebrek aan deskundigheid wat betreft de daarmee gepaard gaande problemen. Ondanks betrokkenheid en de goede wil van deze collega's is dat niet of nauwelijks uitvoerbaar. De grote klassen en de waaier aan problemen die dat met zich meebrengt zijn niet hanteerbaar binnen de reguliere setting van het VO (voortgezet onderwijs).

De gevolgen voor een groep kwetsbare kinderen worden lichtzinnig benaderd. Hun hulpvraag en die van hun ouders in het verlengde daarvan zal niet meer op de meest adequate manier beantwoord worden. Daarnaast wordt in de constellatie met de leerlingen die tot nu toe een plaats krijgen op het Antoon Schellens maar in de toekomst in reguliere klassen terecht zullen komen tekort gedaan aan de reguliere leerlingen in die klassen.

Koude sanering

De totale hulpvraag in deze setting zal het hulpaanbod overstijgen. Lessen uit een nabij of een wat langer achter ons gelegen verleden worden niet getrokken. Er zal een koude sanering plaatsvinden, waardoor een groep leerlingen tussen de wal en het schip raakt, leerlingen die door de tot nu toe geboden extra ondersteuning aan konden haken. De betrokkenheid van een deskundig team in een kleine setting zal weggevaagd worden. De neoliberale gedachten over de survival of the fittest worden klakkeloos losgelaten op een groep zeer kwetsbare jongeren. Zo wordt een groep afvallers gecreëerd .

Blijkbaar dreigt de christelijke of humanistische moraal het ook hier weer te verliezen van economische belangen. Extra zorg voor kinderen die het nodig hebben 'kan' niet meer geboden worden. Er wordt weleens beweerd dat we het morele niveau van een natie kunnen aflezen aan de zorg die besteed wordt aan de zwakkeren in die samenleving.

De beslissingen die genomen worden op het niveau van OMO, het samenwerkingsverband en het Plein zullen duidelijk maken hoe we ervoor staan. Wij wensen de verantwoordelijke bestuurders veel wijsheid, maar liever nog meer inlevingsvermogen toe.

P.S. In de wereld van het HBO en het WO gaan stemmen op om in het kader van de begeleiding van de studenten ondersteunende psychologen aan te stellen. Op een aantal opleidingen zijn deze al in functie. Helaas zal deze vorm van ondersteuning voor een grote groep leerlingen enkele jaren te laat komen.

Marjon Fuijkschot, psychologe
Hans van Bokhoven en Will Verhagen, oud-directeur van het Antoon Schellenscollege