Volledig scherm
Medewerkers van Neways aan de slag. Het bedrijf is een van de grotere spelers in de Brainport-regio.

Opinie - Brainport is er ook voor 16-jarige vmbo-leerling

OPINIE - John Blankendaal is directeur Brainport Industries, een netwerk van hightech toeleveranciers.


Dat niet iedereen zich 'Brainporter' voelt, is jammer en begrijpelijk, maar het wil nog niet zeggen dat Brainport niet voor de hele regio van belang is. In de discussie over Brainport schrijft Jos Kessels in zijn column (19 oktober) dat Brainport alleen van belang is voor de 'internationale commune van hightech jongens en -meisjes, die in het Engels met elkaar omgaan en je hebt de regionalen die hier geboren en getogen zijn en voor wie Brainport hoogstens een illusie is, iets dat blijkbaar bestaat, maar niet in hun wereld'.

Dat Brainport niet voor alle inwoners zichtbaar is, daar kan ik mij iets bij indenken. Maar dat het niet tot hun wereld behoort is volstrekt bezijden de waarheid. Het gaat juist over het ontwikkelen van het totale voorzieningenniveau in de regio, dus ook over buurthuizen, bibliotheken, zwembaden etc. Wil je aantrekkelijk zijn voor goede medewerkers die je wilt boeien, binden en behouden, dan moeten deze voorzieningen op orde zijn.

Export

De industrie in de Brainport-regio is één van de pijlers van de Nederlandse economie. Ze is verantwoordelijk voor een groot deel van de export. Grote eindproducenten uit de regio als ASML, Philips, NXP, DAF en producent en toeleverancier VDL Groep fungeren daarbij als middelpunt.

Veel van deze grote bedrijven werken nauw samen met toeleveranciers van naam als Frencken, KMWE, Sioux, NTS, Neways, Prodrive en vele andere. De productieketen houdt echter niet op bij deze bedrijven. De hightech maakindustrie heeft ook weer een veelvoud aan toeleveranciers. Deze, veelal kleinere, familiebedrijven zijn verspreid over de Brainport-regio. Je vindt ze in de Kempen en de Peel en ook ver daarbuiten. Bij deze bedrijven zijn duizenden mensen werkzaam. Dat deze mensen wonen in de Brainport-regio en gebruik maken van voorzieningen hoeft geen betoog. Dat ze zich niet altijd 'Brainporter' voelen, is jammer maar begrijpelijk.

De inspanningen van de regio in de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat de regio erkenning en waardering heeft ontvangen vanuit Den Haag. Inmiddels zijn alle bestuurders op bezoek geweest. Deze waardering gaat echter nog niet gepaard met de middelen die nodig zijn om een aantrekkelijke werk- en leefomgeving te creëren.

Niet alleen voor internationale talenten. Ook voor de 16-jarige vmbo-leerling die een BBL-traject ingaat bij een kleine toeleverancier is een goede voorziening belangrijk. Deze leerling gaat veel werken en is af en toe op school. De BBL'er leert dus vooral in de praktijk bij een erkend leerbedrijf en gaat maar één of twee dagen naar school. Een OV-jaarkaart krijg je helaas niet als BBL'er, als je daar al iets aan hebt. Probeer maar eens met het openbaar vervoer van Bakel naar Eersel te komen, als je om 7.00 uur moet beginnen.

De rol van toeleveranciers is de afgelopen jaren sterk veranderd. De kwaliteit van de toeleveranciers moest omhoog en ze moesten bereid zijn internationaal te gaan werken, (een deel van hun) productie naar lagelonenlanden te verplaatsen. Dat heeft het proces van internationalisering en globalisering door toeleveranciers versneld. Maar als je grote bedrijven als Philips of ASML wereldwijd kan bedienen, biedt dat weer nieuwe kansen en zicht op nieuwe markten. Toeleveranciers hebben zich ontwikkeld van capaciteitsleveranciers tot technologiepartners.

Netwerken

Om van die laatste ontwikkeling optimaal te profiteren, gaan toeleveranciers in het buitenland ook steeds vaker zelf op acquisitiepad of vestigen zich ook wereldwijd. Niet meer om werk te verplaatsen, maar om internationale ketenregie te voeren en internationale klanten te bedienen.

In toenemende mate wordt gekeken naar eindproducenten in (Zuid-)Duitsland, Azië en de VS. Om die nieuwe markten te betreden, bouwen de regionale toeleveranciers ook gezamenlijk eigen Europese netwerken op of voeren ze samen projecten uit over de grens. Die samenwerking is bepaald geen luxe, want ook voor toeleveranciers wordt de internationale concurrentie steeds feller.

Door een sterkere samenwerking tussen Zuid-Nederlandse toeleveranciers in de hele keten kunnen toeleverende bedrijven hun internationale concurrentiepositie versterken. Want de internationale concurrentie gaat niet langer meer tussen individuele bedrijven, maar tussen industriële ketens en clusters.