Volledig scherm
Overtollige boeken niet weggooien of ' in de fik steken'. De buurtbieb is er namelijk heel blij mee. FOTO Marco deSwart/ANP

Opinie - Buurtbieb is juist blij met overtollige boeken

OPINIE - Dit artikel komt van de hand van Ad Verduin. Hij is van BiebMensfort in Eindhoven.

De suggesties in het ED-katern Binnen & Buiten om van overtollige boeken af te komen vallen bij de buurtbieb in slechte aarde. De kop 'Ik verzuip in de boeken' op de voorpagina van het ED-katern Binnen & Buiten van 2 december, maakte een opgetogen reactie bij mij los.

Zal het dan toch? Maar na lezing van het artikel bleef er niets van de opgetogenheid over. Sterker nog: één van teleurstelling en boosheid!

Waarom?
De gemeente Eindhoven (lees de gemeenteraad) heeft in 2012 in al haar wijsheid besloten om structureel 3 miljoen euro te bezuinigen op de bibliotheek. Derhalve zag de Centrale Bibliotheek zich genoodzaakt om alle wijkvestigingen te sluiten. Een ramp voor de wijken, voor de sociale cohesie en voor de ouderen die geen mogelijkheid meer zagen om te blijven lezen. De gang naar de Emmasingel is te veel gevraagd. Kijk maar naar alle opzeggingen die de Centrale Bibliotheek heeft moeten noteren. En niet te vergeten het praatje in de wijkbibliotheek met buurtbewoners.

Mensfort
De vestiging Mensfort was in 2013 aan de beurt. Omdat een aantal buurtbewoners een alternatief wilde creëren voor al diegenen in de wijk die geen gelegenheid meer zagen om boeken te lenen/lezen, is destijds een werkgroep opgericht. Met dank aan Lumens en de Stichting Leefbaarheid Mensfort is ruimte gevonden in het wijkgebouw de Werf voor een Vrijwilligersbibliotheek. Vanaf november 2013 heeft een groep van 20 vrijwilligers keihard gewerkt om een alternatief te bieden voor de gesloten wijkvestiging.

Het vele werk werd in maart 2014 beloond met de feestelijke opening van een eigen, goed ingerichte bibliotheek. Gratis toegankelijk voor eenieder die van lezen houdt. Alle boeken (nu ruim 2.700) zijn geschonken. Onder meer door particulieren die hun collectie boeken wat wilden opschonen. Om wat voor reden dan ook.

Vrijwilligersbibliotheek
Hoe wrang is het dan te constateren (zie Binnen & Buiten) dat er nergens en met géén woord gerept wordt over de mogelijkheid om overtollige boeken te schenken aan een Vrijwilligersbibliotheek. Er zijn er nu 13 in alle delen van Eindhoven. Indien boeken redelijk actueel zijn, wil iedere buurtbieb ze wel hebben.

De teleurstelling en boosheid zit hem ook in de gegeven oplossingen van de auteur van dit artikel. Buiten het ontbreken van genoemd alternatief, lees ik onder tip 6: de fik erin. Hoe bestaat het dat een cultuurbarbaar de mogelijkheid krijgt om stukjes te schrijven over een onderwerp als dit.