Volledig scherm
Een vredig beeld: koeien in de stal. © ANP XTRA

Opinie - CDA helpt veehouders niet met misinformatie

OPINIE - De auteur Maarten Everling is lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de SP.

Een opinie is een opinie. Dat het CDA de Brabantse plannen voor de veehouderij niet ziet zitten, kan ik niemand kwalijk nemen. Wat ik wél kwalijk vind, is dat CDA-Statenleden een stuk tekst schrijven dat bol staat van feitelijke onwaarheden (ED Opinie 9 december). Dat is bewust creëren van ruis. En de provincie is dan oneerlijk?

Export
We hebben in Nederland inderdaad zo'n 17 miljoen monden te voeden. Het is inderdaad een flinke opgave om dat goed te regelen. Duizenden boeren dragen hieraan bij. We mogen met zijn allen dankbaar zijn dat het voor ons zo vanzelfsprekend is dat de schappen in de supermarkten altijd gevuld zijn. Wat het CDA er niet bij vermeldt, is dat 70 procent van het in Nederland geproduceerde vlees geëxporteerd wordt. Zeventig procent draagt dus niet direct bij aan het voeden van onze 17 miljoen monden. Het draagt wel bij aan de stank, verhoogd risico op ziektes, schade aan het milieu, enzovoort.

Nog zo eentje: het CDA noemt het naar voren halen van de deadline voor het nemen van maatregelen om de stallen minder stikstof te laten uitstoten van 2028 naar 2020 onbetrouwbaar. O ja? In 2028 moeten wij voldoen aan de gestelde normen. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, gaan we dat bij lange na niet halen.

Al jaren blijft de neerslag van stikstof in onze natuurgebieden veel en veel te hoog. In de Peel bijvoorbeeld maar liefst zes keer de gestelde waarde.

Stikstof
Tegelijkertijd is in het convenant stikstof, dat met de sector en andere partners is opgesteld, opgenomen dat we tussentijds het beleid aanpassen als de gestelde doelen niet gehaald lijken te worden. Daarnaast zijn de ZLTO en andere partners in het Convenant Stikstof en Natura2000 in 2015 tijdens het jaarlijkse overleg al gewaarschuwd voor mogelijke maatregelen. Ook dit jaar zijn er meerdere gesprekken geweest op bestuurlijk en ambtelijk niveau voordat Gedeputeerde Staten met hun plannen naar buiten kwamen. Hoezo maatregelen als donderslag bij heldere hemel?

Verder gaat het enkel over stallen van vijftien jaar en ouder die niet voldoende maatregelen hebben genomen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Verouderde en volgens de Rabobank afgeschreven stallen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het CDA beweert dat er geen inspraak of overleg is geweest.

Kennelijk doet het CDA tegenwoordig graag mee met de hype om misinformatie de wereld in te helpen. Jammer, want dit helpt een goede discussie over de toekomst van een gezonde veeteelt absoluut niet. En dat is een waarheid als een koe.