Volledig scherm
Scène uit een voorstelling van het Eindhovense dans-performance gezelschap United C, dat als het aan de provincie ligt, geen subsidie krijgt. foto united c

Opinie - Cultuurmakers onderbelicht

OPINIE - Rob Schoonen is kunstredacteur van het ED en hij is de schrijver van dit opinie artikel.

Vóór alles valt het te prijzen dat de provincie Noord- Brabant kunst en cultuur serieus neemt en er extra geld voor uittrekt. Dat maakt iets goed van de draconische bezuinigingen van ruim dertig procent die de cultuur de voorbije jaren (nationaal) voor de kiezen heeft gekregen.

De 17,4 miljoen euro die eerder deze week door Gedeputeerde Staten (GS) is vrijgemaakt om bepaalde instellingen de komende vier jaar hun werk mogelijk te maken, is dan ook een stap in de goede richting. Ook de extra 1,5 miljoen euro die is toegezegd, helpt om de ergste nood te lenigen.

De toekenningen en afwijzingen van de adviescommissie van de provincie laten een beeld zien waar vooral de makers in Brabant niet blij van zullen worden. Van de zestig aanvragers die zich hebben gemeld in Den Bosch zijn er slechts negentien echte makers, zoals theater- of muziekgezelschappen.

De andere aanvragers zijn koepelorganisaties of festivals. Het Internationaal Vocalisten Concours, de Dutch Design Foundation of Festival Mundial bijvoorbeeld zijn organisaties die niet direct zelf producties maken. Zij geven wel – in meer of mindere mate – opdrachten aan acteurs, designers en muzikanten, maar zijn niet aan te merken als gezelschappen als United-C, Vloeistof of Afslag Eindhoven. Dat slechts twintig procent van de echte makers een aanvraag heeft ingediend, is opmerkelijk. Worden die dan allemaal verwezen naar subsidiepotten waar je alleen terecht kunt voor (tijdelijke) projecten? Dat zou dan geen recht doen aan het doel van de provinciale regeling om instellingen en gezelschappen gedurende meerdere jaren steun te verlenen opdat er beleid kan worden gemaakt.

Nóg opmerkelijker is dat GS hebben besloten om heel veel makers juist niét te honoreren. Vooral op het gebied van dans en muziek is sprake van een kaalslag. Achter dansgezelschappen als United-C uit Eindhoven, Vloeistof en T.r.a .s.h. (Tilburg) en Leine Roenaba (Amsterdam/Breda) staat 'niet honoreren'. Terwijl Stichting DansBrabant wél wordt gesubsidieerd (voor een bedrag van 1,4 miljoen euro). En ja, natuurlijk stimuleert die danskoepel de dansmakers, maar op deze manier blijft er erg weinig over om te stimuleren.

Er zijn nog meer opmerkelijke zaken uit het advies te zeven. De provincie heeft eerder gesteld de subsidies zo veel als mogelijk te koppelen aan de toekenningen door het Rijk. Kort en goed: krijg je subsidie van het ministerie van OCW of van een landelijk fonds, dan óók van de provincie. Hoe logisch ook – Brabant opstuwen in de vaart der volkeren! – zet dat tegelijkertijd een rem op meer regionale initiatieven. Sterker: die vallen nu buiten de boot en dan geldt wederom dat er op een goed moment geen brede basis meer is. En die is toch echt nodig, juist ook in Brabant.

Wat eveneens steekt: juist die kleinere initiatieven zijn (met 1 of 1,5 fte) niet in staat om perfect uitgewerkte subsidieaanvragen in te dienen en al helemaal niet om spetterende pr- en marketingplannen te maken. Ook dat zou de provincie kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door het Brabants Kenniscentrum Kunst Cultuur in Tilburg opdracht te geven die gezelschappen (gratis) te adviseren en goed te begeleiden. Opdat ook die kunnen opstuwen in de vaart der volkeren.