Volledig scherm
© stock.xchng

Opinie - De ondermijning van de rechtstaat

OPINIE - In onze analyse over de vergunningverlening voor een geitenhouderij in Gemert jongstleden zaterdag (in onze Helmondse editie) hebben wij ten onrechte een oproep gedaan desnoods 'de wet aan de laars te lappen' om die vestiging tegen te houden. Deze krant respecteert de spelregels van de democratie en daarom had die oproep achterwege moeten blijven.

De navolgende brief kregen we van het college van B en W van Gemert als reactie op dat verhaal.

'Wij voelen ons genoodzaakt om te reageren op het artikel van het Eindhovens Dagblad op zaterdag 22 oktober over de verleende vergunning op Oldert 7 in onze gemeente. Waarom? In dat artikel roept de journalist ons als gemeente, een overheidsorgaan dat er is voor inwoners én ondernemers, op om de wet te negeren. Dat is ondermijning van onze rechtstaat.

Wij zijn rondom de uitbreiding van een geitenbedrijf op Muizenhol hard aan het werk om de vergunningenprocedure zorgvuldig te volgen. Daarbij hebben we oog voor alle zorgen en onrust die we zien bij onze inwoners én die van de wijk Dierdonk in buurgemeente Helmond. Wij horen, wij voelen wat deze vergunningsaanvraag doet met deze mensen. En dat nemen we héél serieus. Juist daarom is er meer dan ooit aandacht voor gezondheid en zetten we ons in om samen met de ondernemer de mogelijke overlast voor de omgeving te beperken.

De oproep van het Eindhovens Dagblad om de wet te negeren, vinden wij verwerpelijk. In één woord schandalig. Wij zijn als gemeente tenslotte, boven alles, gehouden aan zuivere en eerlijke behandeling van iedereen. Wij zijn geen actievoerder maar toepasser van de wet. Als de gemeente de vergunning zou weigeren en dat ten onrechte zou blijken te zijn, is dat onbehoorlijk bestuur. De procedure levert behalve een forse schadevergoeding en imagoschade uiteindelijk toch ook gewoon die vergunning op. Natuurlijk volgen wij als gemeente ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuw beleid. Maar daar is op korte termijn geen zicht op. Beseft de journalist daarom wel wat ze schrijft? Op het ene moment luis in de pels willen zijn om mogelijke misstanden aan de kaak te stellen. Maar nu is ineens alles geoorloofd en roept ze een gemeentelijke overheid op om "de wet aan de laars te lappen." Dat is moreel niet te verantwoorden. Kortom, symbooljournalistiek van de bovenste plank.

Daarbuiten zou het de krant ook sieren als ze het volledige beeld schetst van 'de nieuwe vergunning', de vergunning die een bedrijf aan de Oldert onlangs heeft gekregen. Die is namelijk absoluut niet even via de achterdeur geregeld. De eerste aanvraag dateert van november 2014. De vergunningsprocedure is wettelijk voorgeschreven en daarin is aandacht voor de volksgezondheid. De betreffende ondernemer heeft een gedegen dialoog gevoerd met zijn omgeving. Ook zijn de omwonenden van het bedrijf in een geitenstal op een andere locatie van de ondernemer rondgeleid om zich zelf een beeld te kunnen vormen van de bedrijfsvoering op een geitenbedrijf. Als gemeente hebben we een aantal keren gepubliceerd, waarbij duidelijk vermeld is dat het om een aanvraag voor geiten gaat. De vergunning is zonder zienswijzen verleend. Er is dus géén sprake van het suggestieve 'ondertussen fietst er in stilte een nieuwe geitenvergunning doorheen'. Het geschetste beeld is dus niet compleet, maar zet wel de toon. Zonder dat er hoor- en wederhoor is toegepast. Wij kiezen liever voor een open en eerlijke aanpak. Wij nodigen hierbij de journalist van het Eindhovens Dagblad uit om haar bij te praten, want kennelijk is ze niet goed genoeg op de hoogte om echt journalistiek te bedrijven.'