Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Dienstplicht heeft voordelen

OPINIE - Dit opinie-artikel komt van de hand van Lau Kanen uit Veldhoven.

Eddie van Roon is in het onderwerp dienstplicht gespecialiseerd en haalt de bezwaren ertegen allemaal van stal (ED Opinie 26 oktober). En die bezwaren zijn reëel. Maar zij hadden betrekking op de vroegere dienstplicht. Die zullen dus voorkomen moeten worden. Dat kan mijns inziens als volgt:

De nieuwe dienstplicht moet geen uitsluitend militaire maar een maatschappelijke dienstplicht zijn, waarbij uit 2 sectoren gekozen kan worden, de militaire en de sociale. Van Roon noemt als voornaamste kritiek op de oude dienstplicht de ongelijke verdeling van de dienstplichtlast: "Er waren vrijstellingen en jongens bleven buiten de kazerne dankzij de willekeur van lotingen en later de selectieprocedure van Defensie." In de nieuwe dienstplicht moet deze ongelijkheid radicaal uitgebannen worden: alle jongeren, jongens zowel als meisjes, moeten rond hun achttiende jaar gedurende een gelijke periode hun dienstplicht vervullen. Uitzonderingen moeten, op basis van scherpe criteria en beoordeeld door een onafhankelijke centrale commissie, slechts mogelijk zijn voor wie gehandicapt of in zijn thuissituatie aantoonbaar onmisbaar is. De dienstplicht moet, zoals het woord aangeeft, een dienend karakter hebben, dat wil zeggen de samenleving ten goede komen. Er mag een zekere financiële vergoeding tegenover staan, maar deze moet voor alle dienstplichtigen gelijk zijn. De dienstplichtige mag van de dienstplicht ook wel enig persoonlijk profijt hebben, met name door uitbreiding van persoonlijke vaardigheden, maar dit mag bij de taaktoewijzing niet als hoofddoel gelden. De taken die vervuld moeten worden hoeven niet voor iedereen even zwaar te zijn, maar wel evenredig aan de lichamelijke en geestelijke draagkracht van de dienstplichtige. Op het niet of niet adequaat volbrengen van de dienstplicht staan sancties, die in laatste instantie juridisch getoetst kunnen worden.

De dienstplicht heeft 2 enorme voordelen: er komt zonder grote kosten meer personeel beschikbaar voor publieke dienstverlening en - even belangrijk - het draagt bij aan de integratie en maatschappelijke aanpassing van de dienstplichtigen.