Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Doe benzinebrommer in de ban

OPINIE - De auteur Kees de Vaal komt uit Eindhoven.

De reactie van de RAI op het mogelijk uitfaseren van alle benzinebrommers (ED 12 november) is opmerkelijk. Het is bekend dat de tweetaktmotoren die nog minimaal een kwart van het bestand uitmaken, ernstige vervuilers zijn. Volgens onderzoek vervuilen die tenminste twintig maal zo veel als een bestelbus. Vooral ultrafijnstof scoort slecht, maar ook kankerverwekkende koolwaterstoffen als benzeen en tolueen worden flink uitgestoten.

Wie achter een brommer rijdt, weet wel hoe dat ruikt. In een artikel in Nature (mei 2014) wordt onderbouwd dat in veel steden de tweetaktvoertuigen een belangrijke bron van luchtverontreiniging vormen. Een recent TNO-rapport onderschrijft dat: Brommers en scooters zijn verantwoordelijk voor 25 tot 30 procent van de koolwaterstoffen die het verkeer uitstoot. Het zou dus uit milieuoverwegingen verstandig zijn om die zo snel mogelijk uit het verkeer te weren.

Milieuzone
Maar ook de viertaktmotoren die onder zo'n 98 procent van de nieuwe snorfietsen, brommers en scooters hangen, zijn niet goed voor het milieu. Het is bekend dat ze meestal veel meer uitstoot opleveren dan volgens de geldende normen is toegestaan. Bovendien zijn die normen merkwaardig genoeg ruimer dan de normen die gelden voor auto's. Kortom, elke viertaktscooter stoot een veelvoud aan uitlaatgassen uit vergeleken met een auto. Het is wenselijk ook die aan banden te leggen. Ik pleit ervoor om zo snel mogelijk een milieuzone voor benzinetweewielers in te stellen. Amsterdam heeft dat ook al gedaan: per 1 januari 2018 geldt daar een milieuzone voor benzinetweewielers uit 2010 en ouder.

Elektrisch
Wat is het alternatief? Simpel: vervang de benzinetweewielers door elektrische scooters. De RAI zegt dat deze nog zeer duur zijn en het bereik beperkt is. Dat is faliekante onzin. De aanschafprijs is vergelijkbaar met die van een viertaktscooter en het opladen is echt veel goedkoper dan tanken. De gebruikskosten zijn dus feitelijk lager. Dat het bereik van elektrische scooters voldoende is voor gebruik in stad en regio bewijst het feit dat in grote steden als Beijing en Shanghai al jaren elke vorm van benzinetweewieler strikt verboden is. Er rijden daar - ik heb dat vorig jaar zelf waargenomen - uitsluitend nog elektrische scooters. En natuurlijk veel auto's, maar minder fietsen dan ik verwachtte. De nine million bicycles in Beijing van Katie Melua zijn kennelijk ook deels vervangen door elektrische scooters.

Even voor de beeldvorming: Beijing is qua oppervlakte meer dan 100 keer zo groot als Eindhoven, telt zo'n 20 miljoen inwoners en de actieradius van die elektrische scooters is daar kennelijk meer dan voldoende. Dan moet dat in onze regio toch ook lukken.

Ik roep de scooterbranche op innovatiever en milieubewuster te gaan denken. Hoe snel de ontwikkelingen gaan bewijst de TU/e met zijn elektrische toermotor STORM waarmee studenten in augustus een reis rond de wereld hebben gemaakt.

In het ED van 12 november lees ik dat 60 procent van het verkeer op de Vestdijk in Eindhoven doorgaand verkeer zou zijn. Dat kan gereduceerd worden door verkeersmaatregelen: zorg ervoor dat de Ring beter doorstroomt (minder kruisingen - dus minder verkeerslichten - en meer groene golf). Die twee maatregelen (milieuzone voor benzinebrommers en betere doorstroming op de Ring) zullen de luchtkwaliteit in de binnenstad zodanig verbeteren dat de herinrichting van de Vestdijk met een knip bij de Kanaalstraat/Ten Hagestraat achterwege kan blijven.