Volledig scherm
Een wijkevenement van het Stadslab in Stiphout gericht op ontmoeten, beleven en proeven.

Opinie - Doel Stadslab in Helmond is zorgzame samenleving

OPINIE - Udo Holtappels, Dirk van Ledden en Saskia Martens zijn bestuursleden van Stadslab in Helmond. Onderzoeken tonen een relatie tussen het welbevinden van mensen en hun gezondheid.


'Scootmobiel of kinderkookboek' werd geroepen in de discussie over de besteding van zorg- gelden in Helmond. Een oneigenlijke vergelijking.

Onlangs is de eerste workshop Open doors voor autistische jongeren geweest. De initiatiefnemer zag bij een vriendin het positieve effect van 'uit haar eigen wereld treden en contacten leggen'. Met een drietal workshops wilde hij jongeren met elkaar laten koken, laten dansen en samen cocktails laten maken. Je had erbij moeten zijn om te zien wat er gebeurde met de jongeren. Past dat binnen de Wmo? Ja, dat past. Zonder twijfel.

Mening
De afgelopen weken is het Stadslab onderwerp van discussie geweest, toen het ging om de besteding van zorggelden in Helmond. Iedereen heeft zijn mening mogen geven, niemand heeft ons iets gevraagd. Er is gesproken over projecten zonder de inhoud ervan te kennen. Met dit stuk willen we laten weten hoe wij erin staan.

Wij zijn niet politiek, dat willen we juist niet zijn. Wij zijn met een groep betrokken, creatieve mensen aan de slag gegaan om stapje voor stapje een verandering op gang te brengen met projecten die passen binnen de doelstellingen van de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Het staat letterlijk in de wet: ondersteunen bij leefbaarheid, bij participatie, bij de zelfredzaamheid van mensen.

Meer regie voor burger
De oneigenlijke vergelijkingen – scootmobiel of kinderkookboek – die getrokken werden hebben zowel de stadslaboranten als de initiatiefnemers geraakt. Zelfs de vice-premier roept: 'Geld moet naar mensen die het verdienen'. Precies, wij voeren het beleid uit dat door de overheid in gang is gezet. De burger meer regie geven en mee laten denken en meer zelf laten doen. Dat is participatie en die moet ruimte krijgen. Loslaten is moeilijk, maar wel de enige manier om het op gang te brengen.

Het afgelopen half jaar zijn meer dan tachtig projecten bekeken en beoordeeld. Daarvan zijn er tientallen uitgevoerd of in uitvoering. Het zijn projecten die eraan bijdragen dat meer mensen uit kwetsbare groepen meedoen (participatie), die ervoor zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen en samen iets ondernemen. Projecten waardoor mensen zich beter voelen.

Gelukkiger
De meest positieve scenario's laten zien dat we over een aantal jaren minimaal 30 procent van ons inkomen kwijt zijn aan zorg. Het Stadslab gaat dat niet oplossen, maar kan wel de eerste stappen zetten om dat tij te keren. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Veranderen gaat niet vanzelf, daarvoor moet je durven experimenteren.

Het Stadslab is op de toekomst gericht. Onderzoek naar 'De effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor preventieve gezondheidszorg' van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt een directe relatie tussen werken aan het verhogen van het welbevinden van mensen en gezondheid. Het is maar een van de vele onderzoeken die wijzen op die directe relatie. Als mensen elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen, maakt dat mensen gelukkiger en dat zorgt voor een betere gezondheid. Mensen voelen zich meer met elkaar verbonden, waardoor er meer aandacht en zorg voor elkaar is. Dat kan in de toekomst grote uitgaven voorkomen. Natuurlijk vinden wij dat kwetsbare groepen díe ondersteuning moeten krijgen die nodig is. Het is niet of of, het is en en!

Wijkhuizen
Een van de eerste projecten die werden ingediend bij het Stadslab was een kookboek voor kinderen. Geen kookboek voor autistische kinderen maar een kookboek waarbij (alle) kinderen – onder begeleiding – zelfstandig leren koken, gebruikmakend van gezonde ingrediënten, sterk sturend op bewustwording. Aangevuld met workshops waarbij kinderen – met hun ouders – op scholen of in wijkhuizen samen gaan koken. Wie weet, misschien draagt het boek bij aan minder overgewicht, minder diabetes, een gezondere leefstijl. Daarbij ontmoeten ouders elkaar, waardoor ze elkaar kunnen ondersteunen bij de opvoeding. Hierdoor wordt minder gebruik gemaakt van professionals. Effect: minder zorgkosten.

We dragen niet alleen financieel bij. We brengen ook mensen met elkaar in contact. Zo hebben we er mede voor gezorgd dat de stichting VIPE een eigen ruimte heeft gekregen bij Inloophuis de Cirkel. Er zijn genoeg vrouwen die in de zwaarste tijd van hun leven na een chemokuur geen geld hebben om een pruik te kopen. Bij de stichting VIPE kunnen alle vrouwen die tijdelijk geen haar hebben, en waarvoor een pruik een te grote financiële aderlating is, terecht voor een gratis gegarandeerd zuivere pruik. Past dit binnen de Wmo? Onderzoek laat zien dat een positief zelfbeeld bijdraagt aan een voorspoediger herstel. VIPE zorgt voor een beetje geluk in een moeilijke tijd.

Zo zijn er tientallen projecten die een bijdrage leveren. Allemaal op een andere manier. We gaan een tijd tegemoet waarin er steeds minder middelen en mensen zijn voor een steeds grotere groep die zorg behoeft. Dit vraagt om een nieuwe kijk op zorgen voor elkaar. Daarom dagen wij iedereen uit om ook projecten aan te dragen, groot en klein. De Stadslaboranten kijken integer en heel zorgvuldig of ze bijdragen aan de zaken zoals eerder vermeld. Op weg naar een sociale stad. Groeien doet pijn, maar we groeien.