Volledig scherm
De regionale industrie - met ASML als grote trekker - is belangrijk voor de Nederlandse economie

Opinie - Een sprong voorwaarts graag

OPINIE - Het volgende artikel is geschreven door Peter Struik. Hij is voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW.

Ondernemerschap kan de samenleving naar een hogere versnelling brengen. Daarvoor zijn open grenzen en gezonde arbeidsverhoudingen nodig.

Onrust
Er is goed nieuws. De werkloosheid daalt, de economie is terug op het niveau van voor de crisis en het begrotingstekort verdwijnt. Toch overheerst pessimisme, vanwege faillissementen, vluchtelingenleed, Brexit en onzekerheid over de koers van de Verenigde Staten onder president Trump. Dat zorgt voor onrust en instabiliteit. De politiek raakt steeds meer op drift.

Verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en ons land dreigen niet goed uit te pakken voor de gevestigde orde in de politiek. De meer populistische partijen staan op winst en beheersen het publieke debat, met simpele oplossingen als Exit Europese Unie en grensbarricades. Daarmee zouden we wel een stap terug zetten. Terwijl het bedrijfsleven juist in een stap naar voren gelooft als antwoord op de maatschappelijke problemen.

Economische samenwerking
Zelf ben ik van de generatie die de oorlog niet van dichtbij meemaakte. Dat is te danken aan het feit dat de Europese politieke leiders na de oorlog bewust kozen voor economische samenwerking om nieuw leed te voorkomen. Die keuze leidde tot 70 jaar vrede in Europa en het ontstaan van de huidige EU.

Kritiek op de EU mag en is vaak terecht, maar ik stel de EU niet ter discussie want ik gun mijn kinderen ook een leven zonder oorlog. Mijn eerste uitgangspunt is daarom dat wij onze energie moeten richten op een betere EU en niet op een Europa zonder EU. Mijn tweede uitgangspunt is dat vrijhandel goed is voor de wereldeconomie. Open grenzen zorgen ervoor dat ieder land vooral datgene doet waar het goed in is.

Ons land doet daar met zijn achtste plaats op de ranglijst van sterkste economieën op de wereld volop in mee. We kunnen ons meten met de top.

Wist u dat een kwart van ons nationaal inkomen en de helft van de export door de industrie wordt bepaald? Natuurlijk, de concurrentie is hard en er zijn winnaars en verliezers, maar per saldo doen wij het in Nederland goed. En wist u dat een onevenredig deel, bij benadering een derde deel, van die industrie in onze regio gevestigd is? Als er dus een regio gebaat is bij vrijhandel, dan is het de onze wel.

Investeringsprogramma
Een goed draaiende economie met een gezonde arbeidsmarkt zorgt voor een gezonde samenleving met gelukkige mensen. Maar de wereld is sterk in beweging, dus het gaat niet vanzelf. We moeten meebewegen en blijven investeren in de samenleving. Vandaar het investeringsprogramma NL Next Level, met als motto 'ondernemers bouwen aan onze toekomst', van de ondernemersorganisaties LTO Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW, de 'moeder' van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW. Het kiest voor investeringen in schonere energie, minder leegstand, bruisende binnensteden, een vitaal platteland, concurrerende mainports en Brainport en een sprong naar voren op het gebied van digitalisering.

Arbeidsmarkt
Een thema licht ik er graag nog uit: de arbeidsmarkt. De wereld is in beweging, dus moeten bedrijven mee blijven bewegen. Dit leidt tot flexibilisering van arbeid, maar ook tot onzekerheid bij groepen in de samenleving.

Aan de ene kant zie je een tendens om vast (werk) nog vaster te maken, zodat 'opgebouwde rechten' behouden blijven. Aan de andere kant zie je juist een toename van flexibele arbeid, met werknemers met weinig of geen opgebouwde rechten.

Sociaal systeem
Aan de ene kant werknemers met pensioenrechten en werkloosheidsuitkering, aan de andere kant werknemers zonder zekerheden en zonder oudedagsvoorziening. Dat is niet goed, niet alleen voor werknemers maar ook voor bedrijven die nu niet investeren in hun werknemers. Ons verouderde sociaal systeem is kortom toe aan een make over. We hebben dat vorig jaar als BZW beschreven in ons 'Personeelsbeleid in Transitie' PIT: voor meer wendbare bedrijven, maar ook voor werknemers die baas zijn over hun eigen loopbaan. Dat vereist minder verschil tussen vast en flexibel werk. We hopen dat dit thema aandacht krijgt in de kabinetsformatie.

Ik hoop kortom dat onze maatschappij dit jaar een sprong naar voren maakt bij het vinden van een oplossing voor de maatschappelijke problemen waar we voor staan. Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat ondernemerschap onze samenleving naar een hogere versnelling kan brengen. Open grenzen, met de juiste randvoorwaarden, maar ook gezonde arbeidsverhoudingen zijn daarvoor hard nodig.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement