Volledig scherm
© Wikimedia Commons

Opinie - Gedwongen pil gaat veel te ver

OPINIE - Ger de Wind woont in Knegsel. Hij is geschrokken van de berichten over geboortebeperking voor vrouwen die niet in staat zouden zijn kinderen groot te brengen. Het doet hem denken aan de oorlog toen geesteszieken in Duitsland bij honderdduizenden werden vermoord.

B en W van Rotterdam pleiten voor gedwongen anticonceptie voor vrouwen die niet in staat zijn kinderen veilig en gezond groot te brengen. Zijn zij de oorlog vergeten? Op de voorpagina van het ED van 1 oktober: 'Moeder ongeschikt: dan geen kinderen'. Met kanjers van letters. Het Rotterdamse college van B en W, u weet wel met Ahmed Aboutaleb als voorzitter, gaat aandringen op een wettelijke regeling om vrouwen uit gezinnen waar kinderen worden verwaarloosd en mishandeld, vaak drugsverslaafd of verstandelijk gehandicapt, te verplichten tot anticonceptie. De Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge is pleitbezorger voor deze regeling. Ook tien jaar geleden is gedwongen anticonceptie in het Rotterdams college besproken. Het inbrengen van een onderhuidse anticonceptiepil werd als een mogelijkheid genoemd. Zelfs sterilisatie en gedwongen abortus kwam toen ter sprake.

Geboortebeperking
Waar zijn de tijden dat het CDA faliekant tegen abortus en geboortebeperking was? Het artikel in het ED vermeldt dat men jaarlijks zo'n 250 kinderen tijdens de zwangerschap (!) onder toezicht stelt en meteen na de geboorte bij de moeder weghaalt.

Wie, als ik, de oorlog bewust heeft meegemaakt, voelt zijn hart even stilstaan bij deze woorden. Men kan stellen dat deze ideeën de lange weg tot wet niet zullen overleven, maar ze wekken diep-donkere gedachten op aan de oorlogsjaren, toen geesteszieken in Duitsland bij honderdduizenden werden vermoord. En, om nog dichter bij het huidige idee te komen, ook Nederlandse joodse mannen die met een katholieke vrouw waren getrouwd, werden tijdens de bezetting in Westerbork voor de keus gesteld zich te laten steriliseren of te worden gedeporteerd.

Grenzen
Zou het Rotterdamse college dat beseffen? Vergeten? Onbekend? Ongetwijfeld is er op dit gebied een grote problematiek. Ongetwijfeld worden de mensen in de zorgsector met die problemen geconfronteerd, maar dit voorstel overschrijdt grenzen. Niet alleen een formele grens zoals het overtreden van de door ons ondertekende Universele Rechten van de Mens en onze eigen grondwet, maar ook de grenzen van menselijkheid.

Wie op internet of in de pers zoekt naar gedwongen anticonceptie, vindt talrijke voorbeelden van kinderen van drugsverslaafden of verstandelijk gehandicapten die met liefde en zonder grote problemen opgroeiden. Alleen al dat feit moet tot diep nadenken stemmen. Of dat aspect voldoende is onderzocht, valt niet uit de berichten op te maken.

Drugslaboratoria
De vraag rijst ook of het niet simpeler is het aantal drugsverslaafden te verlagen door meer druk te leggen op het opsporen van drugslaboratoria. Ook daarover lezen we in dit verband weinig of niets. We wonen in een provincie waar veel drugslaboratoria worden opgespoord. Het toekennen van meer politiemankracht aan dat aspect zal heel wat meer begrip oproepen dan gedwongen onderhuids aanbrengen van anticonceptiepillen of spiraaltjes. En we hoeven echt niet zo ver te gaan als de president van de Filippijnen die Hitler bewondert, duizenden drugshandelaars laat vermoorden en er nog trots op is ook.

Verstandelijke beperkingen zijn vaak erfelijk. We zijn zo knap in het analyseren van menselijke genen. Kunnen we echt niet bepalen welke echtparen een grote kans hebben op problemen met verstandelijk gehandicapte kinderen en onze aandacht daar op richten? Kortom, er zijn nog vele andere wegen om het probleem te benaderen, wegen die niet strijdig zijn met mensenrechten en menselijkheid en die wellicht veel effectiever en minder mensonterend zijn. Voorstellen daartoe zijn blijkbaar niet in discussie. Hoe dan ook, om in anticonceptietermen te blijven: het voorstel tot gedwongen anticonceptie beweegt zich op het gebied van mensenrechten, menselijkheid en van het zoeken naar alternatieven in een spiraal naar een laag niveau.