Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Geef vluchtelingen Griekenland perspectief!

OPINIE - Dit artikel is geschreven namens GroenLinks Brabant en de GroenLinks-afdelingen van Bergen op Zoom, Breda, Deurne, Geertruidenberg, Moerdijk, Nuenen, Oosterhout, Roosendaal, 's-Hertogenbosch en namens Progressief Altena.

Geachte heer Van de Donk,

De decembermaand is een tijd om te bezinnen en voor velen een moment om met familie mooie dagen door te brengen. Voor de 60 miljoen mensen wereldwijd die gevlucht zijn van huis en haard is dat een ander verhaal. Families zijn uiteengerukt en hun toekomst is onzeker.

Veel van de vluchtelingen die in Nederland hun toevlucht hebben gezocht wachten in een asielzoekerscentrum nog op een huis en op het moment dat zij weer met hun familie herenigd kunnen worden. En in Griekenland wachten tienduizenden vluchtelingen op het moment dat Europa haar belofte gaat waarmaken om hen op te vangen.

Aan het wereldwijde vluchtelingendrama kan de provincie Noord-Brabant weinig doen. Wel kunnen we wat doen om de Nederlandse overheid zich aan haar belofte te houden en het leed van een klein aantal vluchtelingen te verzachten dat onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse tentenkampen bivakkeert. De afspraak is immers dat deze vluchtelingen over de Europese Unie worden verdeeld. Nederland heeft toegezegd om van deze groep 3.800 vluchtelingen op te vangen. Begin november stond de teller nog maar op 700. Sinds die tijd neemt Nederland maandelijks 100 vluchtelingen op. Dat is veel te weinig.

In actie
GroenLinks wil daarom dat we in Brabant in actie komen en onze verantwoordelijkheid nemen. Naar rato van het Brabantse inwonertal (15% van heel Nederland) zouden we in onze provincie zo'n 450 vluchtelingen moeten opvangen. Wij vragen u, in uw hoedanigheid van rijksheer, om voor deze opgave te gaan staan en zo snel mogelijk in het nieuwe jaar met staatssecretaris Dijkhoff in overleg te treden over de versnelde opvang van deze vluchtelingen in Brabant.

Als Brabant hebben we al eerder onze kracht getoond. Met de Brabantse aanpak vluchtelingen toonden gemeenten zich solidair om waar mogelijk vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. Als rijksheer heeft u daarbij een voorbeeldige rol vervuld. Nu de stroom vluchtelingen fors is teruggelopen, is er ruimte om vluchtelingen die in Griekenland vastzitten op enkele centrale plaatsen in Brabant op te vangen.

Laten we ons als provincie van onze beste kant laten zien en mensen die het nodig hebben en opvang beloofd is, perspectief geven. Perspectief op een menswaardig bestaan. Wij vertrouwen op uw medewerking en wensen u een voorspoedig 2017.