Volledig scherm
© stock.xchng

Opinie - Geen geiten omdat het zomaar kan

OPINIE - Dit opinieartikel, over de vergunningsaanvraag voor een geitenhouderij in Bakel, is geschreven door Willie van den Heuvel (namens Lokale Realisten Gemert-Bakel).


Natuurlijk moeten regels gerespecteerd worden. Maar in de kwestie van een geitenhouderij spelen toch echt meer zaken. Er is momenteel veel ophef over de vergunningsaanvraag voor een geitenhouderij op het Muizenhol in Bakel. Vanwege de ligging en de geschiedenis met Q-koorts is er ook vanuit Dierdonk veel aandacht. Enerzijds wordt aangegeven dat de vergunning mogelijk niet geweigerd kan worden omdat het bedrijf kan voldoen aan de milieuregels. Anderzijds is er veel twijfel over volksgezondheid en overlast.

Natuurlijk moeten regels, rechten en plichten gerespecteerd worden. Maar in de kwestie van een geitenhouderij spelen toch echt wat meer, gevoelige, zaken. Het college van Gemert-Bakel geeft in een reactie op een artikel (ED 22 oktober) aan dat het moreel niet te verantwoorden is om de wet aan de laars te lappen. Maar is het moreel dan wel verantwoord om een geitenhouderij te vergunnen in een redelijk dichtbewoonde woongemeenschap?

Motie
Ook schrijft het college dat het zich samen met de ondernemer inzet om de mogelijke overlast te beperken. Dit klinkt alsof de vergunning al bijna klaarligt! In juli is door de Lokale Realisten een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om de vergunningsaanvraag met de grootst mogelijke aandacht te behandelen. Indien er aanleidingen zouden zijn om niet te vergunnen, moeten die tot op de bodem worden uitgezocht. Allereerst omdat we de mond vol hebben van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar is hier geen sprake van. Een ondernemer, die nota bene betrokken was bij de uitbraak van eerdere gevallen van Q-koorts, zou maatschappelijk en sociaal gezien geen geitenhouderij meer moeten willen in een gebied waar veel mensen wonen. Onbegrijpelijk ook dat collega agrariërs en hun achterban, onder andere de ZLTO, deze ondernemer niet aanspreken. Er zijn te veel onbekendheden en risico's. En dat er risico's zijn, is zeker. Door de GGD wordt aangegeven dat de kans op een nieuwe uitbraak van een zoönose (overdraagbare ziekte van dier op mens) 100 procent is. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de overheid na epidemieën nog steeds niet adequaat reageert. Een artikel op de site van Nieuwe Oogst (13 oktober) meldt dat een aantal melkgeitenbedrijven met certificering toch nog ziektes heeft opgelopen.

Toerisme
Gemert-Bakel wil inzetten op toerisme met onder andere als speerpunt een mooi en schoon platteland. Nu al worden toeristen gewaarschuwd voor risico's voor de volksgezondheid in Oost-Brabant. Zolang dierziektes niet voldoende beheersbaar zijn, mogen wij het niet toelaten dat een geitenhouderij met een omvang als voorzien op het Muizenhol zich daar zomaar kan vestigen omdat het binnen de regels zou kunnen?

Kom op gemeente, provincie en Rijk, toon ook eens ballen.En kom op sector! Willen jullie de naam van de sector die er alles aan doet om samen met de burgers in een duurzame omgeving te wonen, te grabbel gooien vanwege één geitenhouder die schijnbaar het woord 'sociaal' niet kent? Als het aan ons ligt komt er geen geitenhouderij meer bij in een dichtbewoond gebied. Wij willen niet de boeken in als een partij die de risico's kende, maar rustig toekeek.