Volledig scherm
Mest, milieu en dieraantallen waren de onderwerpen tijdens de mestdialoog. foto Koen Suyk/ANP

Opinie - Geen open dialoog maar bedrog

OPINIE - Tanja van de Ven is melkveehouder in Beek en Donk, Twan Engelen is pluimveehouder in Someren

Deelnemers aan de mestdialoog voelen zich zwaar voor schut gezet en gebruikt. Volgens hen winkelt de provincie selectief. Provinciale Staten spreken vandaag over voorstellen om de veehouderij te verduurzamen. Althans, zo wordt het verhaal gebracht. Veehouders die deelnamen aan de dialoog die voorafging aan de voorstellen van het provinciebestuur voelen zich bedrogen.

In het voorjaar zijn we door de provincie gevraagd om mee te doen aan een dialoog over mest, milieu en dieraantallen. Eerlijk is eerlijk, dat zijn voor ons geen makkelijke thema's om in het openbaar over te spreken. Deze thema's raken direct het voortbestaan van onze bedrijven, maar we willen het gesprek met buren en omwonenden hierover niet uit de weg gaan.

We hebben daarom gemotiveerd en enthousiast meegedaan aan de gesprekken in De Peel en ontdekten dat de dialoog niet alleen over de onderwerpen van nu gingen, maar ook over vroeger en de toekomst en hoe de wereld van onze kinderen eruitziet. We spraken over klimaat, voedsel en gezondheid, veiligheid, sluiten van kringlopen en de eisen die door markt en samenleving aan onze bedrijven zijn gesteld. Het gesprek over de gevolgen van onze productiewijze, de overlast en de schaalvergroting zijn uitvoerig aan de orde geweest. Het waren soms lastige, heftige, maar over het algemeen indringende en goede gesprekken, met als slotsom dat we dichter bij elkaar staan dan we van tevoren hadden ingeschat. Alle deelnemers aan de dialoog beseffen dat we elkaar nodig hebben om de problemen op te lossen. Het voelde onwennig, maar we keken tot voor kort met een goed gevoel terug.

Onterecht
Namens de boeren die deelnamen hebben wij op twee verschillende momenten het verhaal van de dialoog aangeboden aan de provincie. We spreken ons positief uit over de dialoog, maar als wij nu naar de voorstellen kijken die vandaag besproken worden, voelen we ons zwaar voor schut gezet en gebruikt. Als een overheid een dialoog start, moet zij ook de voorgedragen oplossingen serieus nemen. GS winkelen nu selectief.

Wij hebben steeds aangegeven dat over het aantal dieren is te praten. Maar de boeren die doorgaan voor de kosten laten opdraaien van de stoppende boer is onterecht. De deelnemers aan de dialoog zijn het daarover eens. De voorstellen van GS komen er op neer dat alle kosten (sloop van oude stallen) terechtkomen bij de veehouder die zijn bedrijf wil vernieuwen. Geld dat in de sloop van gebouwen gestoken moet worden, kan een veehouder niet investeren in verduurzamen. Dat is een paradox: de provincie wil de verduurzaming versnellen, maar maakt dat bedrijven onmogelijk. Bovendien leidt deze keuze van GS tot verdere schaalvergroting, omdat de kosten die GS willen doorschuiven voor normale gezinsbedrijven niet te dragen zijn. Laat staan dat jongeren nog zin en kans hebben om een bedrijf over te nemen.

Donderslag
Tijdens de dialoog is ook gesproken over ruimte voor samenwerkende boeren die mest willen verwerken in het buitengebied. Ook daarover is commitment. Maar wat zien we in een ambtelijke notitie over dit onderwerp? Dat deze samenwerking in de praktijk bijna onmogelijk wordt. En als donderslag bij heldere hemel stellen GS voor om maatregelen die de uitstoot van stikstof (ammoniak) verminderen, acht jaar eerder in te voeren dan was afgesproken met de sector. Deze ingrijpende maatregelen zijn in de dialoog niet besproken. Daar snappen wij helemaal niets van. De impact is erg groot, vooral bij familiebedrijven die met hun huidige bedrijfsomvang door willen gaan. GS stellen het vertrouwen van ons en alle andere deelnemers aan de dialoog zwaar op de proef. We gaan nog steeds graag met mensen in gesprek, ook met kritische burgers, maar tijd steken in een dialoog? Dat doen we niet meer als de organiserende overheid selectief winkelt en ingrijpende maatregelen niet aan de orde stelt. Dat heet bedrog.