Volledig scherm

Opinie - Gemeente Eindhoven mist goed leiderschap

OPINIE - De auteur Dré Rennenberg is fractievoorzitter van het Ouderen Appel in Eindhoven.

De gemeente zou zich de woorden van wijlen Willem Aantjes moeten aantrekken: 'Niet denken wat heb je verdiend, maar hoe goed heb je gediend'.

Het besturen van de vijfde stad van het land, onze stad, is geen sinecure. Daar komt echt wel iets bij kijken. De burger mag verwachten dat zorgvuldig en met leiderschap bestuurd wordt.

Wat is goed leiderschap? Om wijlen Willem Aantjes te citeren is dat: 'Een politiek die spreekt voor wie geen stem hebben, die handelt voor wie geen handen hebben, die een weg baant voor wie geen voeten hebben en die helpt voor wie geen helpers hebben; daarbij niet afvragende wat heb je verdiend maar hoe goed heb je gediend. Dat is waar politiek leiderschap over dient te gaan. Niet heersen, maar dienen'.

De hele kwestie van het leiderschap kreeg opnieuw mijn aandacht toen we dezer dagen te horen kregen wat bij de gemeente zo allemaal speelt. Zaken waarvan de consequenties vaak pas over enkele jaren duidelijk worden. Ik denk dan aan:

- De verhuur van het ijsstadion, waarbij aan de huurder een bedrag van 560.000 euro beschikbaar is gesteld.

- Het voornemen om een enzymenfabriek in Acht te bouwen, waarbij Eindhoven een risico loopt van 50 miljoen euro.

- De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden die de gemeenschap veel geld gaat kosten.

- Het negatieve resultaat dat over 2016 naar verwachting 10 miljoen euro zal bedragen.

- De personele mutaties in het directieteam.

- De inhuur van derden in relatie tot de ontslagen bij het eigen personeel, die mogelijk miljoenen meer gaat kosten dan de 12 miljoen euro per jaar die is geraamd.

- De zware verliezen bij het Muziekgebouw, die in een paar jaar tijd tot in de miljoenen lopen en waarbij de geheimhouding schadelijk is voor de democratische legitimiteit van de gemeenteraad.

- Waarschuwingen in het verleden van de accountant over effectiviteit en efficiency van de organisatie, omdat die over een aantal jaren zijn genegeerd.

Over tal van zaken hebben mijn collega's en ik opheldering gevraagd. Wat is bij het verhuren van de ijsbaan afgesproken en in het huurcontract vastgelegd? Ik heb het contract opgevraagd, maar mag het alleen vertrouwelijk inzien. Eventuele probleemstellingen mag ik niet in de openbaarheid brengen.

Door negatieve resultaten over een aantal jaren is ons vermogen met ongeveer 350 miljoen euro afgenomen en bedragen onze bruto schulden meer dan 600 miljoen.

Toen ik in het kader van goed leiderschap aan de Bergrede van wijlen Willem Aantjes dacht, besefte ik dat alleen goed leiderschap de door mij aangekaarte problemen tot een oplossing kan brengen. Dat goede leiderschap en rentmeesterschap ontbeert de stad tot op heden.