Volledig scherm
Exemplaren van het nieuwe boek over Vincent van Gogh. foto anp

Opinie - Gevonden 'Schetsboek van Van Gogh' is bagger

OPINIE - Jack van Hoek uit Eindhoven is kenner van het werk van Vincent van Gogh. Hij heeft dit opinie artikel geschreven.

Het is bekend dat Vincent van Gogh op het laatst van zijn leven tijdens het werken in de open lucht dikwijls last heeft gehad van kraaien.Van de recent ontdekte tekeningen (bijna zeventig) in een schetsboek (eigenlijk een kasboek) leer ik dat hij bovendien veel last moet hebben gehad van muggen. Ze zijn alom te zien op het gereproduceerde werk (ED 16 november).

Mijn hemel wat een bagger! Er zit geen 'lucht' in deze tekeningen. Ze benauwen en verstikken mij. Dit kan geen werk van Van Gogh zijn, dat wel aangrijpend maar niet benauwend is. Ik begrijp werkelijk niet hoe het mogelijk is dat Bogomilaelsh Welsh-Ovcharov, een Canadese internationaal erkende Van Gogh-kenner en oud-hoogleraar aan de universiteit van Toronto, in dit 'veredeld droedelboek', zoals zij het noemt, de hand van de meester kan zien.

Als zo vaak hoort bij een spectaculaire vondst ook een verhaal. Vincent heeft het schetsboek waarschijnlijk gekregen van Joseph of Marie Ginoux bij wie hij logeerde. Dokter Felix Rey die Vincent behandelde na het incident met het afgesneden oor, zou het schetsboek op verzoek van Vincent met een aantal lege olijfdozen en theedoeken hebben afgegeven – lees teruggegeven – in het café van de eigenaren, Ginoux.

Hun bediende zou alles hebben aangenomen en het voorval hebben opgeschreven in een schrift waarin hij alle gebeurtenissen, op de zaak betrekking hebbende, noteerde. Het kasboek met schetsen zou onopvallend tussen de andere papieren van de zaak (kasboeken) terecht zijn gekomen en zijn vergeten. Hier wordt een denkfout gemaakt. De bewering dat naar het kasboek met de schetsen niet werd omgekeken, omdat het tussen de zakelijke papieren van het café zat! Mijns inziens een onwaarschijnlijk verhaal, want voor zakenlui was een kasboek zeer van belang is. Er werd regelmatig in geschreven en gekeken. Je hoeft echt geen detective te zijn om dat te weten.

Joseph en Marie Ginoux hebben dus ook die aantekening in het schrift van hun bediende nooit gelezen en de schilder ook niet bedankt voor diens gulle gift? Bij het hardop voorlezen van deze zinnen tilt Bolleke, mijn kater, zijn staart op en schrijdt hautain heen!

Ik ben het eens met het Van Goghmuseum dat de werken 'imitaties' noemt. Als het boek met bagger straks in de ramsj ligt wil ik het kopen als een treurig bewijs dat ook een alom gerespecteerd mens af en toe heel erg kan dwalen. Jammer dat het haar reputatie en tevens die van een andere expert, Ronald Pickvance, van de universiteit van Glasgow, die er een enthousiast voorwoord in schreef, schaadt.