Volledig scherm
Een biddende Hajj-pelgrim. foto Khaled El Fiqi/EPA

Opinie - God en Allah bestaan niet

OPINIE - De auteur Peter de Fockert woont in Helmond.

Als God echt had bestaan, dan had hij zijn profeten laten weten dat de aarde rond is en niet plat.

Geloof verkondigen
In Nederland is bijna 40 procent van de bevolking christelijk georiënteerd, 6 procent is moslim en nog enkele procenten zijn hindoe, joods of op een andere wijze gekoppeld aan een geloofsovertuiging. Al deze gelovigen zijn via hun organisaties zichtbaar en hoorbaar. Zij verkondigen de bijzonderheden van hun geloof via allerlei media. Dat kan door schriftelijke publicaties, maar ook radio, televisie en zeker internet zijn gewilde bronnen om overtuigingen te delen met medegelovigen en om te proberen nieuwe gelovigen te binden.

De grootste groep Nederlanders is echter zonder geloofsovertuiging. Er zijn er bij die het bestaan van bijvoorbeeld God of Allah niet ontkennen, maar ook niet gebonden willen zijn aan een religieuze organisatie. Veel medelanders geloven echter niet in het bestaan van een God of Allah.

Humanistisch Verbond
Er is een Humanistisch Verbond dat zich op een bescheiden niveau presenteert als organisatie voor landgenoten met een niet-religieuze overtuiging. Maar dan hebben we het wel gehad. Op geen enkele manier zijn de niet-gelovigen via een groot kanaal zichtbaar om gelovigen over te halen om afscheid te nemen van hun opvattingen en het andere leven te aanvaarden.

Als we de geschiedenis eens doorlopen komen we tot bijzondere waarnemingen. Nu zijn God en Allah de meest voorkomende opperwezens waar gelovigen steun bij vinden. Duizenden jaren terug waren er in veel andere omstandigheden bij geïsoleerde bevolkingen ook goden die voor een deel de wereldse omstandigheden verklaarden. Zo waren er de Vikingen met onder anderen Odin en Thor, de Batavieren met hun Wodan en natuurlijk de vele Griekse goden met Zeus als oppergod. Al deze goden zijn inmiddels verdwenen naar het land van de fabels. Toch zijn er toen vast overtuigde aanhangers geweest.

God en Allah
Maar we focussen ons nu even op God en Allah. Voor heel veel gelovigen zijn het overigens dezelfde 'personen'. Meer dan tweeduizend en veertienhonderd jaar geleden zijn ze voor het eerst in de geschiedenis zichtbaar geworden. Voor heel veel bewoners van deze aarde is God of Allah nu de basis van hun bestaan en de gekoppelde religies bepalen voor een (groot) deel hun dagelijkse omstandigheden.

Voor de meeste gelovigen zijn door hun god profeten als verkondigers van de leer uitverkoren. De islam erkent ook Jezus als profeet. De aanhangers van beide godsdiensten erkennen de rol van hun profeten. De god zou in belangrijke verbinding met deze profeten staan om de bijzonderheden van het geloof een rol te laten spelen om de wereld beter te maken. Het bestaan van de personen Mohammed en/of Jezus hoeft niet te worden ontkend. Maar de band met God is een groot vraagteken. Als aan het bestaan van God wordt gedacht wordt altijd naar boven (de hemel) gekeken. Ook omdat een alternatief niet aanwezig is.

Boodschappen
Zou God echt bestaan en is die band met de profeten er echt geweest, dan missen we iets zeer concreets in de boodschappen die naar de aarde zijn gekomen. En dit is geen grapje. God vanuit zijn onnoemelijke uitzicht had zijn profeten iets zeer revolutionairs moeten meedelen: de aarde is rond en niet plat! Pas vele honderden jaren later kwam het bewijs van een ronde aarde. En niet een van de profeten met hun bijzondere band met de oppermachtige God heeft dit verkondigd.

Het is niet de bedoeling om welke religie of gelovige ook te veroordelen, maar behalve alle uitspraken en godsdienstige overtuigingen is het ook van toegevoegde waarde om eens een ander geluid te laten horen. Ieder is vrij om een geloof te verkondigen en als de religieuze praktijk binnen de wettelijke normen valt, kun je dat niet verbieden. In Nederland zijn vast en zeker verreweg de meeste gelovigen zonder kwade bijbedoelingen. En natuurlijk moeten uitwassen vroegtijdig en helder worden aangepakt. Och, er zullen vast en zeker theologen en hoogopgeleide religieuze leiders zijn die de opmerkingen over God en Allah grote flauwekul vinden. Dat is ook prima.