Volledig scherm
Oud-premier Wim Kok.foto Valerie Kuypers/ANP

Opinie - Historicus kent feiten over de PvdA niet

OPINIE - Paul van Doorn uit Eindhoven is PvdA-lid. Hij heeft dit opinie artikel geschreven.

Het opiniestuk 'PvdA gooit principes te grabbel' van historicus Paul Gerbrands (ED 17 november) laat enige hiaten zien in zijn historisch perspectief. Ik beperk me tot de opmerkingen aan het adres van de PvdA.

Eerst enige informatie over mijzelf. Ik ben geen historicus. Een eenvoudig mens met een (niet afgemaakte) gymnasiumopleiding. En daarna mijn diploma's behaald tot stuurman c.q. kapitein op de grote handelsvaart. In die capaciteit heb ik twaalf jaar op zee doorgebracht en behoorlijk wat van de wereld gezien - onder meer vijf jaar in Indonesië. Daarbij heb ik ook andere politieke systemen aan den lijve ondervonden, onder andere China in de periode 1953/1954.

Ik ben meer dan vijftig jaar lid van de PvdA. Opgegroeid in een gezin waar het gebroken geweertje gedragen werd. Met trots.

Volgens Gerbrands is de term socialisme toen die een vieze bijsmaak kreeg, vervangen door sociaal-democratie. Dat laat zien dat zijn historisch besef niet overhoudt. De SDAP – Sociaal Democratische Arbeiders Partij, voorloper van de PvdA – is opgericht in de twintiger jaren van de vorige eeuw om de arbeidersbevolking – zo als het zo mooi heet – te verheffen. En met de vooroorlogse regeringen van KVP en AR was dat ook hoog nodig.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd het gebroken geweertje door mijn familie in de kast gelegd. In het besef dat we in de toenmalige wereldconstellatie niet zonder leger konden. Is dat principes te grabbel gooien? Ik dacht het niet.

Gerbrands zet vraagtekens bij onze rol als Nederland in de veranderde wereld met de grote blokken tegenover elkaar. Dat is zijn goed recht. Dat ik het daar niet mee eens ben, is duidelijk.

De verguizing van Pim Fortuyn en van Fortuyn-aanhangers door Ad Melkert is vanuit het sociaal-democratisch gedachtegoed goed te verklaren. Populisme en sociaal-democratie staan op gespannen voet met elkaar.

De opmerking over Wim Kok lijkt op het eerste gezicht hout te snijden. Maar om te oordelen over wat Kok vanuit zijn sociaal-democratisch denken als commissaris achter de schermen kan hebben betekend voor de koers die Shell in latere jaren is gaan varen, zou men eerst de feiten moeten kennen. Ik ken ze niet en Gerbrands ook niet.

Over de regeerperiode van PvdA en VVD kan ik kort zijn: ik had dat zelf ook liever niet gehad. Maar met de – op z'n Amerikaans gezegd – belabberde state of the union moest er iets gebeuren. Dat heeft ontzettend veel pijn gedaan. En dat is door zowel de VVD als de PvdA niet goed uitgelegd aan de Nederlandse bevolking. De toekomst zal uitwijzen wat de betekenis daarvan is voor het reilen en zeilen van het Nederlandse Schip van Staat.