Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Leven met mister Parkinson als metgezel

OPINIE - De auteur Jos Rombouts uit Veldhoven is Parkinsonpatiënt en blogschrijver op de website van Parkinsonconnect, een initiatief van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Ongeveer 50.000 mensen in Nederland, iets meer mannen dan vrouwen, hebben ongewild een dagelijkse metgezel die elke vorm van initiatief of beslissingsbevoegdheid uit handen neemt. Een metgezel, die constant bij alles wat zich voordoet, de leidende figuur is. Die metgezel is mister Parkinson himself.

Symptomen
De ziekte van Parkinson omvat veel meer dan stijfheid van spieren, tremors en grote hoeveelheden medicatie, zoals levodopa/carbidopa, agonisten als requip, amantadine om het overbewegelijke dat de levodopa op den duur veroorzaakt terug te dringen. Dit is nog maar één combinatie, er zijn er vele. In een verder gevorderd stadium dringt deze ziekte diep door in het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. De symptomen zijn veel breder dan krom lopen of trillen. Naast freezing en tremoren heeft de ziekte ook invloed op de stemming (depressiviteit) en het denkvermogen (geheugen) en leidt ze tot traagheid van spieren, een lager denktempo, concentratiestoornissen, verlies van reukvermogen, obstipatie, speekselvloed, verlies van articuleren (spreken) en zo nog veertig symptomen.

En misschien is wel de grootste handicap geen (h)erkenning bij het publiek, als een Parkinsonpatiënt in een off moment staat te freezen. Hoeveel mensen herkennen dan de ziekte van Parkinson?

Bekendheid
Het zou wenselijk zijn dat er opnieuw een poging wordt gedaan om onderzoek te doen dat resulteert in nieuwe behandelmethodes om deze ondraaglijke aandoening effectief te bestrijden. Veel belangrijke beslissingen worden echter vanuit een ivoren toren genomen, waarbij men geen goed contact heeft met het leed van de mensen die de aandoening hebben.

Er kan alleen maar iets goeds tot stand komen als er meer bekendheid aan deze ziekte gegeven wordt, zodat er om te beginnen in de wetenschappelijke beslisboom financiële mogelijkheden komen. In Nederland verdienen 50.000 Parkinsonpatiënten dat… elke dag!