Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Met steun van KBO niet gekort op zorg

OPINIE - De auteur is M. Berkers-Joosten uit Asten.


In 2015 werden de bezuinigingen van de Wmo op huishoudelijke ondersteuning voor de personen die daarvoor in aanmerking kwamen in gang gezet.

Tzorg
In april 2015 kreeg ik ook bezoek van een medewerker van Tzorg. Van een keukentafelgesprek was geen sprake. Zij kwam mij vertellen dat mijn huishoudelijke hulp van vier en een half uur naar twee uur zou gaan. Na veel vijven en zessen kreeg ik er een half uur bij, dus twee en een half uur.

Omdat ik zelf niet in staat ben om mee te helpen, heb ik een uur HHT (huishoudelijke hulp toelage) ingekocht, die ik dus zelf moest betalen bovenop de gebruikelijke kosten.

Bezwaarschrift
Na een goede maand constateerde ik dat veel werk bleef liggen. Begin augustus heb ik daarom een bezwaarschrift ingediend. Dit heb ik gestuurd naar burgemeester en wethouders van Asten met afschriften naar de gemeenteraad, Peel 6.1 en Tzorg.

Het kostte vervolgens nog heel wat telefoontjes en uiteindelijk wilden ze dit bezwaarschrift niet behandelen en mij met een kluitje in het riet sturen.

Toen heb ik contact gezocht met een cliëntondersteuner van de KBO Asten. Die heeft alles met mij doorgenomen en op een rijtje gezet. Hierna volgde op verzoek een keukentafelgesprek in het bijzijn van mijn zoon en de cliëntondersteuner.

Toen dit ook niets opleverde, heeft de cliëntondersteuner advies gevraagd aan een jurist van KBO-Brabant. Die heeft alles haarfijn uitgezocht en aan Peel 6.1 uitgelegd. Na veel gesprekken, met onder anderen wethouder Jac Huijsmans en daarna een jurist van Peel 6.1, is er uiteindelijk uitgekomen dat ik mijn vier en een half uur huishoudelijke hulp weer terug heb en dat ik de ingekochte uren weer terugbetaald heb gekregen.

Voldoende geld
Ik ben dus duidelijk goed geholpen door de cliëntondersteuner van de KBO Asten. Ik schrijf dit om ook anderen te laten weten dat er iets gedaan kan worden als je klachten hebt over veel te weinig hulp. Als je er geen raad mee weet, neem dan ter ondersteuning de plaatselijke KBO in de arm. Schroom niet, er is voldoende geld om deze inkrimpingen weer te herstellen en de hulp te bieden die nodig is.

Mijn dank gaat uit naar de KBO Asten voor de fijne en correcte ondersteuning