Volledig scherm
Geert Wilders. © ANP

Opinie - Nederland naar het verknipte beeld van Geert Wilders

OPINIE - De auteur Roland Raaijmakers komt uit Helmond.

Ik moet bekennen dat ik moeite gehad heb om deze opinie in te sturen. Het gevaar dreigt dat je meegezogen wordt in een discussie op het niveau waar het subject van deze brief zich ook beweegt. Met een aan ergernis grenzende zorg heb ik het proces tegen Geert Wilders gevolgd en dan met name diens reacties tijdens en na de rechtszaak. Hij betitelt zijn rechters als 'knettergek'. Een kwalificatie die hij ook vaak zijn politieke opponenten toebedeelt en hij dreigde een eventueel vonnis (geldboete niet betalen) terzijde te schuiven.

Een man, die als hij een ministerraad moet voorzitten - hij wil premier worden - de wetgevende macht vertegenwoordigt, maar de twee andere poten van de trias politica, de rechterlijke en uitvoerende macht, minacht en beledigt. Voor wie eigenlijk maar één wet opgeld doet: de vrijheid van meningsuiting. Dat past in zijn straatje. En hij probeert in zijn Youtube-boodschap 'miljoenen' Nederlanders, die volgens hem precies hetzelfde denken als hij, tegen de rechterlijke macht op te zetten. Als zouden die miljoenen landgenoten mede veroordeeld zijn geweest.

Minachting
De haat en minachting spatten uit 's mans ogen. Jarenlange beveiliging en het verlies van een eigen leven hebben hem tot een non-empathisch mens gemaakt. Wat zou gebeuren als hij inderdaad aan 'de macht' komt? Gaat hij de drie machten schikken naar zijn wereldbeeld? Ik spreek uitdrukkelijk over de man alleen en niet zijn partij, want die stelt niets voor. Je kunt geen lid worden. Je mag hem volgen en wel blindelings. Zijn partijgenoten zijn van meestal bedenkelijk niveau. Je kunt er eigenlijk nog geen fractie van een gemiddelde gemeenteraad mee vullen.

Hij wil Nederland weer maken tot wat het ooit was. Maar dat wordt dan een Nederland naar het verknipte beeld van Wilders.

We horen allemaal dat als je ergens een andere mening over hebt, je door hem als geestesziek wordt weggezet. De vrijheid van meningsuiting die bij de PVV zelf niet bestaat, zal met Wilders in het Torentje voor kritische noten richting hemzelf ook afgeschaft worden.

Over zijn politieke denkbeelden heb ik het nog niet eens. Dat hij alleen al geen moeite en geld wil steken in kunst en innovatie en de omroepen aan banden wil leggen zegt genoeg. Dat wat Nederland eeuwenlang maakte tot een land van toch enige importantie gaat met Wilders ten onder. Hij ziet een land voor zich waar bevolkingsgroepen en partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Beveiliging
Als ik in dat nepparlement zou zitten, zoals hij dat zelf zegt, zou ik eens opperen om hem zijn beveiliging voortaan zelf te laten betalen. Wanneer die gorilla's rondom hem weg zijn, kan hij weer vrij om zich heen kijken en zien wat er daadwerkelijk speelt.

Ik vind het dus moeilijk om het volgende zo te moeten concluderen. Terugkijkend op een veelbewogen periode uit de afgelopen eeuw kan ik het niet anders verwoorden, gebruikmakend van mijn recht op vrijheid van meningsuiting: Geert Wilders vertoont alle kenmerken van een nationaal-socialist. Haat tegen en verachting en belediging van het bestaande staatsbestel gecombineerd met het opzetten van mensen tegen elkaar en de neiging tot het organiseren van een totalitaire bestuursstructuur waarbinnen voor zelfs medestanders geen plaats voor kritiek of discussie is.

Ik zou graag het onderwijs willen vragen de jaren dertig van de vorige eeuw nadrukkelijker aan de leerlingen voor te willen leggen dan ooit tevoren.