Volledig scherm

Opinie - Ook al helpt het niet, blijf schrijven

OPINIE - De auteur Marius Elders komt uit Eindhoven.

Vooropgesteld zij dat het een goede zaak is dat er ingezonden stukken in het ED kunnen worden geplaatst. Zij zijn vaak kritisch, cynisch, sceptisch, sarcastisch, humoristisch en opbouwend van aard.

Terecht worden miskleunen van justitie, falend leiderschap van B en W van Eindhoven, de hooghartige houding van de rechterlijke macht, het graaien van topbestuurders, het waterhoofd in de zorgsector, fraude van topambtenaren, onnodig en overbodig Engels, het asociale gedrag om rommel in de openbare ruimte te werpen, subsidie-verslindende windmolens en leugentjes in Den Haag aan de kaak gesteld. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan.

Maar de vraag rijst in welke mate deze brieven enige invloed, inwerking hebben. Ik vrees dat alle geuite kritiek gewoon genegeerd wordt.

Edoch, moge het ons er vooral niet van weerhouden door te gaan met het protesteren tegen wantoestanden in Nederland. Al is het maar om te kunnen blijven lachen over ongerijmde zaken in dit 'politiek correcte land'.