Volledig scherm
Massale oliepijpleidingen op het Iraanse eiland Khark in de Perzische Golf. foto AFP

Opinie - Opportunisme heerst in OPEC

OPINIE - De auteur Quirein van den Ingh uit Geldrop is masterstudent Strategic Management aan de Tilburg Universiteit.

Op 30 november komt de OPEC met Rusland bijeen om te praten over prijsafspraken.

Groene energie
Een hogere olieprijs is ook van belang voor de verdere ontwikkeling van groene energie. Enorme gaten in begrotingen, recessies en felle politieke discussies. Het in elkaar storten van de olieprijs in 2014 kwam hard aan bij landen die voor het grootste deel afhankelijk zijn van olie-inkomsten.

Venezuela zit diep in de financiële problemen en zelfs het rijke Saoedi-Arabië moet bezuinigen. De prijs voor ruwe olie halveerde na de zomer van 2014 in slechts enkele maanden tijd en bereikte begin 2016 een extreem laag niveau van minder dan 30 dollar per vat. De oorzaak? Een eenvoudige kwestie van vraag en aanbod: te veel produceren voor te weinig vraag.

Productie-akkoord
In september kwam de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) bijeen in Algerije om te werken aan een oplossing: het terugdringen van de olieproductie. De voornemens van de OPEC deden de olieprijs met vijf procent stijgen. Dit had echter een averechts effect. Producenten profiteren nu van de gestegen prijs en produceren alleen maar meer. Het is dan ook de hoogste tijd dat OPEC met een concreet productie-akkoord komt en zich realiseert dat de oliemarkt misschien wel kwetsbaarder is dan ooit.

Ruim twee jaar na de klap van de olieprijs heeft het oliekartel nog steeds geen effectieve maatregelen getroffen. Sterker nog: concurrentie en opportunisme binnen de organisatie lijken te zijn toegenomen. Zo is Iran – nu economische sancties zijn opgeheven – gedreven door compensatie voor de verloren olie-inkomsten. Het land heeft tijdens de OPEC-bijeenkomst in september vrijstelling gekregen van de beoogde productieverminderingen. Maar door gebrek aan concrete afspraken heeft Iran haar olieproductie meer verhoogd dan verwacht. Hierdoor zullen op termijn andere OPEC-leden hun productie nóg meer moeten terugschroeven, wat vervolgens weer consequenties heeft voor hun economieën.

Relevantie
Maar hoe relevant is de olie-industrie nog? In 2015 werd in Nederland bijvoorbeeld een recordhoeveelheid groene stroom geconsumeerd en in het straatbeeld rukken (deels) elektrische auto's op. Wetenschappers werken wereldwijd hard aan andere, nieuwe energiebronnen. Dit maakt bedrijven en consumenten minder afhankelijk van olie. De blijvend teruglopende vraag en de overproductie zorgen – zonder ingrijpen – voor een nog lagere olieprijs. Het gevolg is dat olie weer een betaalbaarder en dus aantrekkelijker alternatief wordt, wat weer kan resulteren in een toenemende consumptie van olie. Op deze manier kan het gebrek aan afspraken binnen OPEC worden gezien als het (bewust) laag houden van de prijs om zo sterker te concurreren met alternatieve energiebronnen. Dit zal ervoor zorgen dat de ontwikkeling van groene energiebronnen minder rendabel wordt voor investeerders. Deze ontwikkeling zal dan stagneren, waardoor het tegengaan van klimaatverandering nog moeilijker wordt.

Het ziet er naar uit dat vooral de producenten baat hebben bij een lage olieprijs. Ook al betekent dit snellere uitputting van oliebronnen. Een productie-akkoord tussen de OPEC-landen zou een eerste stap in de goede richting zijn. Daar waar de macht ligt, kan een hogere prijs gecreëerd worden, kunnen economieën een positieve impuls krijgen en kan de ontwikkeling van groene energiebronnen indirect worden gestimuleerd. En dat is nodig, want anno 2016 is er geen ontkomen aan: klimaatverandering is iets om serieus mee om te gaan.

Op 30 november komt het oliekartel bijeen in Wenen waar ook oliegrootmacht Rusland aansluit. Vladimir Poetin heeft al aangegeven bereid te zijn tot het maken van concrete afspraken. Laten we het hopen. Het zou in ieder geval een voortbestaan van de OPEC rechtvaardigen.