Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Plezier in onderwijs belangrijkste

OPINIE - Dit bericht is geschreven door Jan Verhagen uit Sint-Oedenrode. Hij was zo'n 35 jaar werkzaam in het basisonderwijs en vraagt zich af of alle vernieuwingen in het onderwijs zich wel ten goede doen.

In- en intriest, al die artikelen die ik de laatste dagen lees over het onderwijs.

12 procent van basisschoolleerkrachten haakt af in hun eerste werkjaar. Van de starters in het voortgezet onderwijs is dit zelfs 22 procent. Bekende redenen zijn: te lage salarissen, te weinig carrièrekansen, slechte positie invalkrachten.

Oorzaken
Daar komt echter nog een hele serie oorzaken bij. Zo heerst er nu weer een overmatige aandacht voor toetsresultaten op rekenen en taal, waardoor er te weinig ruimte is voor creativiteit. Voeg daarbij de tijdrovende verslagleggingen, waarmee vervolgens weinig of niets meer gedaan wordt.

Pak ook 'Weer samen naar school' met meer aandachtsleerlingen in de klas. Oké, het uitgangspunt is mooi. Maar wat is de compensatie voor de taakverzwaring? Over kleinere groepen werd al gesproken toen ik 50 jaar geleden mijn opleiding tot leerkracht volgde. Maar tot op heden is echte groepsverkleining niet van de grond gekomen. Het kabinet gooit dan wel telkens balletjes op, maar de afwerking blijft onder de maat zodat er onvoldoende gescoord wordt.

Techniekonderwijs
Een ander recent voorbeeld: Om het tekort aan technisch personeel weg te werken, stak het kabinet 10 jaar geleden grote sommen geld in techniekonderwijs op de basisschool. Ik werd op onze school techniekcoördinator en zag de belangstelling en plezier voor techniek fors groeien. Nu lees ik in het ED dat het techniekonderwijs op de tocht komt omdat de geldstroom opdroogt.

Ruim 35 jaar was ik met groot plezier werkzaam in het basisonderwijs. Al 10 jaar ben ik bezig met andere werkzaamheden, waarbij ik regelmatig oud-leerlingen ontmoet. Ze zijn vrijwel allemaal goed terechtgekomen. Geluiden die ik hoor: 'Het was een prettige tijd, nee het was zo slecht nog niet'. Niet dat ik nu alles uit vervlogen tijden wil verheerlijken. Zeker niet. Maar bij alle vernieuwingen zou toch als eerste de vraag gesteld moeten worden: Garanderen we het plezier in het onderwijs bij leerlingen en leerkrachten? Plezier en enthousiasme zijn mijns inziens de eerste voorwaarden om te komen tot goede resultaten. Ik hoop dat alle leerkrachten dat, ondanks alle sombere berichten, blijven behouden.