Volledig scherm
De grutto. © Dreamstime

Opinie - Praten helpt niet, er zijn harde keuzes nodig voor de redding van de grutto

OPINIE - De auteur is Pieter Swinkels uit Ysselsteyn.

De grutto gaat eraan. Dit is een droevige constatering. Door het intensieve landgebruik door boeren zijn er onvoldoende nestmogelijkheden. Door verlaging van de stand van het grondwater wordt de bodem te droog en kan de grutto weinig voedsel vinden. Dit resulteert in 4.000 broedparen, terwijl er 11.000 nodig zijn om de soort in stand te houden.

De andere belangrijke oorzaak wordt vaak niet vermeld. Die is preditatie. Vossen, kraaien, kauwen, ooievaars, reigers, dassen en roofvogels ruimen de jonge gruttokuikens genadeloos op. Allemaal dieren die naast de mens nagenoeg geen vijanden hebben. Bij een weidevogelproject in Flevoland zijn landbouwers wanhopig, omdat hun inspanning om de grutto te laten broeden genadeloos teniet wordt gedaan door foeragerende ooievaars.

De oplossing is simpel. De leefomgeving van de grutto moet worden verbeterd. Landbouwers moeten dit aanpakken, gestimuleerd door premies van de overheid en melkfabrieken. Geef een premie van 700 euro voor elk gruttonest en pak samen met jagers van de WBE (Wild Beheer Eenheid) de preditatie aan. In bepaalde gebieden moet prioriteit worden gegeven aan de grutto en andere weidevogels en moeten dieren die aan de gruttokuikens komen worden geruimd. Een harde maar noodzakelijke keuze.

We kunnen praten en polderen tot we een ons wegen, maar als we niet snel tot deze actie overgaan is het te laat voor de grutto. En met de grutto verdwijnt dan een typisch stukje Nederland. Van het Nederland van kaas, klompen, windmolens, tolerante samenleving met softdrugs en koeien in de wei met daar omheen de grutto. Gaat de grutto het korhoen achterna? En laten we de wolf met veel tamtam binnen? Ik kies voor de grutto en roep op tot actie. Actie van boeren en jagers. Zij staan het dichtst bij de natuur en kunnen het tij nog keren.