Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Provincie doet ouderen tekort

OPINIE - Wilma Berkhout is PVGE- bestuurder afdeling Helmond, bestuurder VBOH (samenwerkende ouderenorganisaties Helmond) en vrijwillig fiscalist ter ondersteuning van alle belastinginvullers voor ouderen in Brabant. Zij vindt het geen goed idee dat de subsidie voor ouderen anders worden ingericht.

Brabant zou zich voor slechts 400.000 euro voor de VBOB (stichting verenigde bondenoverleg Brabant) spekkoper moeten wanen. Op 17 november was in het Provinciehuis in Den Bosch de themadag 'Vitaal Brabant', georganiseerd door de VBOB (stichting verenigde bondenoverleg Brabant). Op deze dag werd het rapport 'Brabantse veerkracht in beeld met oog voor de zilveren kracht van ouderen' overhandigd aan gedeputeerde Henri Swinkels (SP). Rond de driehonderd vrijwilligers en bestuurders van ouderenbonden waren aanwezig.

Het mooie is dat in Brabant deze bonden en hun vrijwilligers in VBOB-verband steun geven aan álle ouderen, niet alleen hun eigen leden. Daarom verstrekte de provincie ook subsidie aan dit samenwerkingsverband. Tot vorig jaar 400.000 euro per jaar.

Een voorname rol voor de VBOB is weggelegd bij projecten voor ouderen én bij het opleiden van cliëntondersteuners, belastinginvullers en ouderenadviseurs. De VBOB besteedde daaraan de hele subsidie en heeft niet, zoals de provincie, geld op de bank.

Subsidie
U begrijpt het al, de provincie is van plan de subsidie vanaf 2017 anders in te richten. Het geld gaat dan niet meer naar organisaties maar naar projecten. Allerlei doelgroepen kunnen dan met projecten dingen naar subsidie. En u begrijpt natuurlijk ook dat het subsidiebedrag fors lager wordt. Er gaat vanaf 2017 250.000 euro per jaar naar projecten voor alle doelgroepen. Ouderen vormen maar één van de vele doelgroepen. Het devies is 'samenredzaamheid', maar dan op lokaal, gemeentelijk niveau. Een belangrijke zaak als opleidingen moet maar in de gemeente of lokale gemeenschap geregeld worden. De verworven professionaliteit met vrijwilligers wordt overboord gegooid.

De VBOB – voor alle ouderen in de provincie – kan dan niet blijven bestaan, gaf voorzitter Frans Slangen aan. Terwijl met 400.000 euro subsidie een vrijwilligerswerk en netwerk ter waarde van 48 miljoen euro is opgebouwd, aldus Wilma Schrover (directeur KBO Brabant). Als je je niet richt op doelgroepen, maar – vrij vertaald – alles op een hoop gooit en versplintert in de 'lokaliteit' ebt het effect weg, bloedt het dood.

Dat is waar we in Nederland en dus ook in Brabant mee bezig zijn. De VBOB wordt de nek omgedraaid, terwijl deze organisatie precies doet waar de participatiesamenleving om vraagt. De VBOB levert de projecten waar de provincie om vraagt. Ouderen en ouderenorganisaties zijn er geweldig mee geholpen. Er hoeft niet op tachtig plaatsen het wiel te worden uitgevonden, men kan zich op de lokale zaken en op maatwerk richten. Brabant zou zich voor slechts 400.000 euro voor de ouderen spekkoper moeten wanen.

Verlagen
De beslissing, die genomen lijkt om de subsidie met ingang van 2017 fors te verlagen, is eigenlijk de SP onwaardig. Gedeputeerde Swinkels heeft kennelijk niet zo goed in de gaten wat zijn besluit betekent voor veel ouderen. Hij kijkt waarschijnlijk met de beleidsoptimistische visie dat alle mensen wel voor zich zelf kunnen zorgen of anders wel allerlei mensen om zich heen hebben die dat maar even doen. Met een afnemend kindertal gaat dat nu en straks niet meer.

Swinkels kreeg deskundig en soms emotioneel commentaar van de vrijwilligers. Nu maken we allemaal fouten. En het doet pijn als je bakzeil moet halen, dat je moet toegeven dat je er naast zit. Maar, heer Swinkels, als u toegeeft en alsnog zorgt dat de VBOB kan blijven bestaan, doet u iets goeds voor de sociale veerkracht van ouderen in Brabant en bent u voor mij een echte held.