Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Provincie tilt zelf niet zwaar aan 'voorzorg'

OPINIE - Sandra de Haan is IVN-lid in Heeze.

Een mooi gebaar, de provincie Brabant adviseert gemeenten zich tot het uiterste in te spannen om uitbreiding van veehouderijen te voorkomen als er gezondheidsrisico's zijn (ED 20 oktober). 'Uit voorzorg'. Nu moet ik even lachen. Jaar in jaar uit worden uitbreidingsvergunningen verleend waarbij het voorzorgbeginsel, dat men officieel hanteert voor de bescherming van de volksgezondheid, opzij wordt geschoven omdat andere regels voorrang hebben. Gemeenten mogen wensen dat de veestapel op hun grondgebied niet groeit, ze hebben vaak de macht niet er wat tegen te doen (en schermen daar ook mee).

Vergunningen mógen simpelweg niet geweigerd worden, omdat de aanvrager aan alle regels voldoet. Dan staan zowel bestuurders als benadeelde omwonenden met lege handen. Regels rond vergunningverlening lijken er vooral te zijn om ondernemers te faciliteren, niet om burgers te beschermen, burgers die zich uit frustratie steeds vaker laten horen. Deugen de regels eigenlijk nog wel?

Zo komen er op één adres in Sterksel 21.900 varkens bij, met een fijnstoftoename van 53,8 procent als gevolg, zo zocht de lokale IVN-afdeling uit. Daarbij komt nog toename van stank, ammoniak en vrachtverkeer. Plus een nieuwe mestfabriek. Omdat elders stalruimte weggaat, mag de overlast in Sterksel toenemen, een gebied met toch al een hoge veedichtheid. De vergunningverlener was niet de gemeente, maar de omgevingsdienst van de provincie, de overheid die nu zegt het zo belangrijk te vinden dat toename van fijnstofuitstoot wordt bestreden.