Volledig scherm
Marcogas bij het evenemententerrein in Bakel. Foto Ton van de Meulenhof

Opinie - Risico Marcogas te laag ingeschat

OPINIE - Bertus van Berlo is voorzitter van de SP Gemert-Bakel. Het college heeft onjuiste informatie verstrekt aan de gemeenteraad en inwoners.

Waarom zoekt het college van B en W geen veilige plaats buiten de bebouwde kom van Bakel voor de gasleverancier? Op 14 september 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de op 12 mei 2015 verstrekte milieuvergunning aan Marcogas in Bakel voor de uitbreiding tot 180 ton gasopslag.

De SP heeft al meerdere artikelen over Marcogas gepubliceerd. Wij vrezen voor de veiligheid van inwoners van Bakel. De RvS geeft ons daarin nu gelijk door in haar uitspraak onder andere te stellen dat door het college van B en W van Gemert-Bakel 'niet op de juiste wijze verantwoording is afgelegd over het groepsrisico'. In gewoon Nederlands betekent dit, dat het risico voor groepen mensen in de buurt van Marcogas veel groter is dan het college ons wil laten geloven.

Het college heeft aangegeven dat de evenementen in de Groene Long en op het jeugdterrein in de risicoberekening zijn meegenomen. In werkelijkheid zijn de evenementen er buiten gehouden. Marcogas lijkt daardoor veiliger dan het is. Het college heeft dus onjuiste informatie verstrekt aan de gemeenteraad en inwoners. De gemeenteraad heeft daardoor destijds niet de juiste afwegingen kunnen maken. Binnen de politiek geldt dit als een doodzonde.

De RvS heeft het college nu opgedragen een nieuwe risicoberekening te maken, waarin twaalf keer 1.000 bezoekers van een evenement extra worden meegenomen. B en W is opgedragen de uitkomst daarvan 'op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken'.

Vraag één is nu of de gemeenteraad dit keer wel zijn rug durft recht te houden. In mei 2015 hadden de raadsleden ook geen enkele moeite met het collegebestuur om het belang van één ondernemer zwaarder te laten wegen dan dat van 240 mogelijke dodelijke slachtoffers en een veelvoud aan gewonden. Als je als volksvertegenwoordiger die stap kunt nemen ben je dan wél gevoelig voor nog meer extra slachtoffers?

Vraag twee is of de gemeenteraad accepteert dat het college onjuiste informatie heeft verstrekt. Vindt de raad dat daar volgens goed politiek gebruik consequenties aan verbonden moeten worden? En waarom wordt Marcogas niet verplaatst naar een plek op veilige afstand buiten de bebouwde kom? Waarom houdt het college zo krampachtig vast aan deze locatie tussen evenemententerrein en jeugdhuis en op de rand van een woonwijk? Waarom negeert het college nog steeds, dat Marcogas bij de gevaarlijkste bedrijven (BRZO) van Nederland behoort?

Recentelijk is het concept Dorpsplan Bakel gepresenteerd. Onder het kopje 'Bakel biedt een veilige woonomgeving' vinden we alleen acties als ' verbetering aanpak jongerenoverlast' , 'onveilige verkeerssituaties monitoren' en 'onderlinge sociale controle'. Hoe graag hadden we daar gelezen: 'Geen massale gasopslag aan de rand van het dorp' of 'geen gevaarlijk gastransporten door de straten van het dorp'. Helaas. Wel vinden we in het concept een voorstel voor extra camperplaatsen in de Groene Long.

Het CDA overweegt een sporthal tussen Parochiehuis en Wilbertsdries. Realiseert het college zich dat het een zorgplicht heeft en de veiligheid van de inwoners moet garanderen en niet de andere kant op moet kijken?