Volledig scherm
Deze robot werkt samen met menselijke medewerkers in een fabriek © REUTERS

Opinie - Robots scheppen ook weer nieuwe banen

OPINIE - Jos Verhoeven is directeur Start Foundation (maatschappelijk investeerder) in Eindhoven.

Tijdens de Dutch Design Week is het symposium 'Empowered by Robots' over hoe nieuwe techologie kan worden gebruikt om banen te scheppen. SER-baas Mariette Hamer spreekt in een uitgebreid interview in het ED van 20 oktober over robotisering en de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid. Enkele pagina's verder in dezelfde krant stond een bericht over een bedrijf dat met spoed 300 chauffeurs zoekt. Een beroep dat volgens het artikel met Hamer verleden tijd gaat worden.

Hoe moet ik een en ander nu plaatsen? Angst voor het onbekende is van alle tijden. Toen de stoommachine zijn intrede deed was er verzet omdat het banen zou kosten. Toen de computer in de jaren tachtig op de bureaus verscheen dachten ook velen dat dit banen zou gaan kosten.

Stress
Zonder de gevolgen van de naderende robotisering te willen bagatelliseren moeten we vooral niet in de stress schieten en in verzet gaan. Onze 'eigen' arbeidssocioloog Fabian Dekker onderzocht de huidige stand van zaken in het Nederlandse bedrijfsleven en concludeerde dat slechts 1 à 2 procent van de Nederlandse bedrijven de afgelopen twee jaar robots heeft geïntroduceerd op de werkvloer. Hij ziet een veel groter gevaar in de digitalisering. Bijna één op de vijf onderzochte bedrijven bleek dergelijke nieuwe technologie te hebben geïntroduceerd op de werkvloer. Het ging daarbij vooral om ict-toepassingen en bijvoorbeeld ook om nieuwe smartphones of beveiligingssystemen. Maar zoals we leerden van de introductie van de stoommachine en de computer, scheppen deze hulpmiddelen ook weer nieuwe banen.

Ik ben het met Hamer eens dat we onze aandacht in dit thema vooral moeten richten op de lager opgeleiden. Zij dienen aangehaakt te blijven op de arbeidsmarkt en dat is nu al lastig genoeg. Vandaar dat we tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen niet moeten afwachten, maar pro-actief aan de slag gaan.

DDW
Mariette Hamer en andere belangstellenden zijn dan ook van harte welkom om volgende week dinsdagmiddag een speciaal symposium over dit thema op de Dutch Design Week te bezoeken. Samen met onder meer de gemeente Eindhoven halen we vernieuwers op dit gebied naar Eindhoven. De insteek is positief. Het doel drieledig: hoe kunnen we nieuwe banen creëren met nieuwe technologie? Hoe kunnen we nieuwe technologie gebruiken om mensen juist in staat te stellen aan werk deel te nemen? En hoe kunnen we voorkomen dat mensen robots worden?