Volledig scherm
Werk is belangrijk voor integratie van asielzoekers. FOTO Jean Pierre Jans

Opinie - Rol werkgevers cruciaal bij werk bieden aan asielzoekers

OPINIE - Dit artikel is geschreven door Carl Heskes. Hij is voorzitter van MKB Eindhoven en van Werkgevers Zuidoost-Brabant.

Werken - misschien nog wel meer dan taalonderwijs - is de beste manier om snel te integreren. Daar moet meer in geïnvesteerd worden. Bieden asielzoekers met een verblijfsstatus dé oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt die er in sommige sectoren al is en de komende jaren naar verwachting in de volle breedte zal toenemen? Hier zijn ooit hooggespannen verwachtingen over geuit, maar inmiddels blijkt het nog niet zo eenvoudig te zijn.

Een proefproject in Eindhoven bracht in een jaar tijd niet de beoogde 50, maar slechts 5 statushouders aan het werk. "Als je begint, denk je: 'dat is toch makkelijk'. Maar de praktijk blijkt helaas weerbarstiger", zei wethouder Staf Depla.

Eigen bijdrage
In Den Bosch ontstond ophef, omdat statushouders werk weigerden. Zij houden er bijna niets aan over in verband met de eigen bijdrage die zij aan het COA moeten betalen voor verblijf in het asielzoekerscentrum. Na aftrek van die bijdrage resteert - bij een volledige baan - nog geen 200 euro per maand. Op zich is het niet onlogisch een eigen bijdrage te vragen, maar als de hoogte ervan succesvolle integratie in de weg staat, gaat er toch iets fout. En iedereen is het er over eens dat werken - misschien nog wel meer dan taalonderwijs - de beste manier is om snel te integreren. Helaas gaat iedereen weer naar elkaar wijzen. Het COA had kennelijk te weinig tijd om aan dit aspect aandacht te besteden, maar roept nu dat er toch niet genoeg werk is om een 'groot deel van de statushouders' aan een betaalde baan te helpen. De één roept dat er te veel koudwatervrees bij de bedrijven is; een ander verwijt de vluchtelingen dat ze niet uit hun beschermde omgeving durven te stappen.

Ons pleidooi is om vooral te investeren in meer mogelijkheden om kennis te maken. MKB Eindhoven is - in samenwerking met veel anderen - al jaren succesvol met het arbeidsprogramma MKB Werkt! Dit programma maakt inmiddels deel uit van het sectorplan - geïnitieerd door Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant - dat knelpunten op de arbeidsmarkt wil oplossen. Daadwerkelijke ontmoeting tussen werkgevers en werkzoekenden, bijvoorbeeld tijdens een Vacaturecafé, blijkt de sleutel tot meer matches op een markt waar vraag en aanbod nu eenmaal niet naadloos op elkaar passen. Juist bij een groep nieuwkomers zal dit ook positief effect opleveren.

Leergeld
Elders in het land zijn bijvoorbeeld in de bouwsector al goede ervaringen opgedaan, onder andere bij Bouwmensen Rivierengebied en Dura Vermeer in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland. Gaat het om grote aantallen? Gaat het alle statushouders een baan opleveren? Natuurlijk niet, maar een goed en praktisch begin is het halve werk.

De overheid kan en moet eventuele belemmeringen in de regelgeving uit de weg ruimen, maar daarnaast vooral directe betrokkenheid van de werkgevers mogelijk maken. Met het inhuren van meestal prijzige adviseurs en bureaus en met het ontwerpen van lange en brede trajecten is inmiddels wel voldoende leergeld betaald. MKB Eindhoven en Werkgevers Zuidoost-Brabant staan in ieder geval klaar om bedrijven en statushouders te helpen de stap te zetten die soms zo groot lijkt, maar in de praktijk vaak best te maken is. De rol van de werkgevers zelf is cruciaal in dit proces.