Volledig scherm
Drugsafval gedumpt in de natuur

Opinie - Samen strijden tegen vervuiling

OPINIE - Femke Dingemans is de auteur van dit opinie-artikel. Ze is Statenlid voor D66 in Brabant en woordvoerder natuur.

Net als in andere provincies wil D66 in Brabant een campagne met als motto 'Een dumper is een stumper'.

Als ik met mijn hond door de Brabantse natuur loop, kom ik steeds meer afval tegen. En ik niet alleen. Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap vertelde me dat hij zich soms meer een vuilnisman voelt dan een boswachter. Soms zijn er meer dan 20 dumpingen in een week. Hoofd van Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Marc de Wit, bevestigt dit beeld.

Natuurbescherming
Vanaf 1 januari is de provincie grotendeels verantwoordelijk voor bescherming van de natuur in Brabant. Als Statenlid van D66 vroeg ik me af: Wat kunnen we doen tegen vervuiling van onze Brabantse natuur?

Brabantse media berichten regelmatig over het dumpen van drugsafval, maar het probleem is veel groter. De natuur wordt gebruikt als stortplaats voor allerlei huishoudelijk en bouwafval. De opruimkosten komen voor rekening van de terreinbeheerders, waaronder Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Soms ontstaat een discussie over wie het afval moet opruimen. Bijvoorbeeld wanneer een zak afval is gedumpt op de oever van een sloot. Moet dan het waterschap of de boswachter die zak opruimen?

In andere provincies zijn terreinbeheerders samen met handhavingsorganisaties, politie, gemeenten, waterschappen en provincie een campagne gestart onder het motto 'Een dumper is een stumper'. Dat moeten we in Brabant ook doen. Mensen zijn zich er wellicht niet van bewust, maar afval dumpen is een ernstige overtreding.

Campagne
D66 zal daarom initiatief nemen om deze campagne ook in Brabant te starten. Brabants Landschap en Staatsbosbeheer hebben al laten weten dat zij dit initiatief steunen. De campagne moet leiden tot een afname van het aantal dumpingen, waardoor boswachters, gemeenten en waterschappen minder tijd kwijt zijn aan het opruimen van afval.

Wij zijn voorstander van het principe 'de vervuiler betaalt'. Maar dan moet die vervuiler wel gevonden worden. Dat betekent in de praktijk dat boswachters als een soort rechercheur te werk moeten gaan en bij iedere dumping op zoek gaan naar sporen die kunnen leiden naar de vervuiler. Ook hangen op bekende dumpplekken steeds vaker camera's. Maar het blijft lastig om daders te pakken te krijgen. D66 wil daarom dat meer geld wordt vrijgemaakt voor handhaving, om de pakkans te vergroten en vervuilers te laten opdraaien voor de opruimkosten.

Asbest
Ik verwacht dat het probleem van afvaldumpingen alleen maar groter wordt. Zo kan de wettelijke verplichting om voor 2024 alle asbest van daken te verwijderen tot een hele golf van asbeststortingen in de natuur leiden. Ik roep gemeenten daarom op om de regels voor het aanbieden van asbest bij de plaatselijke milieustraat zo simpel mogelijk te maken, zodat inwoners niet in de verleiding komen om met hun asbestafval naar het bos te rijden. Terreinbeheerders zouden altijd gratis afval moeten kunnen afgeven bij een milieustraat.

De kosten voor het veilig afvoeren van asbest liggen veel hoger dan van gewoon afval. Daarom wil ik dat de huidige compensatieregeling, die geldt voor de opruimkosten van synthetisch drugsafval, ook gaat gelden voor onder andere asbestdumpingen. Ik ga mijn partijgenoten in de Tweede Kamer vragen om hier actie op te ondernemen. We moeten voorkomen dat belastinggeld en lidmaatschapsgelden van natuurverenigingen worden besteed aan opruimkosten van afval.

Afval in de natuur levert veel ergernis op onder natuurliefhebbers. Erik de Jonge merkt dat aan de vele reacties wanneer hij als 'afvalboswachter' in de media komt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het schoonhouden van onze natuur; terreinbeheerders, provincie, gemeenten en inwoners hebben daar allemaal een rol in. Laten we daarom samen strijden tegen vervuiling van onze natuur, zodat we er zoveel mogelijk van kunnen genieten.