Volledig scherm
Werkzoekenden kunnen zich bij het UWV inschrijven en op computers zoeken naar vacatures. Foto ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Opinie - Sollicitatieplicht ouderen is niet realistisch

OPINIE - Dit opinie-artikel komt van de hand van Michel Raaijmakers uit Helmond. Hij is vijftigplusser en werkzoekend.

Michel van den Molengraft pleit voor een sollicitatieplicht naar leeftijd. Hij krijgt bijval. Het UWV hanteert een sollicitatieplicht van 1 sollicitatie per week; 4 per maand. Nadat er een einde is gekomen aan mijn WW-periode ben ik als werkloze vijftigplusser in de IOAW beland, een bijstandsuitkering voor werkloze vijftigplussers waarbij je geen vermogenstoets hebt. Uiteindelijk moet je je vermogen toch aanspreken, omdat voor de zorg- en huurtoeslag wel een vermogenstoets geldt. Maar dat is een andere discussie.

Sollicitatieplicht
In tegenstelling tot de WW, die wordt uitgevoerd door het UWV, wordt de IOAW uitgevoerd door de gemeenten. De gemeenten, en nu komt het, hanteren een sollicitatieplicht, ook voor vijftigplussers, van 1 per dag; 5 per week en dus 20 sollicitaties per maand! Dit alles op straffe van korting op, dan wel volledige stopzetting van de uitkering.

Reageerde ik voorheen als ik aan 8 van de 10 gestelde functie-eisen voldeed, nu reageer ik ook als ik maar aan 2 of 3 van de gestelde eisen voldoe, of als er een 'junior'' wordt gevraagd, of op vacatures in Noord-Holland of Drenthe, terwijl ik in Helmond woonachtig ben. Dit alles om de vereiste 'productie' van 20 sollicitaties per maand te halen.

Een frustrerende en zinloze bezigheid die averechts en bijzonder demotiverend werkt. Het aantal afwijzingen neemt alleen maar toe, alsmede het aantal sollicitaties waar helemaal geen antwoord op komt. Dat laatste is begrijpelijk, ook voor bedrijven moet het een crime zijn grote aantallen reacties te krijgen die overduidelijk enkel zijn verricht om aan de sollicitatieplicht te voldoen.

Sollicitatiestress
Daarnaast leidt het tot sollicitatiestress wanneer je er achter komt dat het einde van de maand is aangebroken en de teller 'pas' op 17 sollicitaties staat en er hals over kop dus nog 3 verstuurd dienen te worden.

Kortom, gemeenten en UWV, sla de handen ineen en kom tot een realistische sollicitatieplicht gerelateerd aan de leeftijd van de werkzoekende.