Volledig scherm
Staf Depla

Opinie - Uitkering voor wie het nodig heeft

OPINIE - De auteur is Staf Depla (PvdA), wethouder van werk, economie en beroepsonderwijs in Eindhoven.

In Eindhoven gaan we ervan uit dat mensen die een beroep doen op de bijstand, niet voor niets bij ons aankloppen. Een baan is niet voor iedereen weggelegd. Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand tijdelijk of langdurig niet kan werken. Dat is al vervelend genoeg.

Om deze basisvoorziening voor iedereen die dat nodig heeft in stand te kunnen houden en omdat het om gemeenschapsgeld gaat, moeten we zorgvuldig met het beschikbare budget omgaan. Dat betekent dat we opzettelijk misbruik niet door de vingers kunnen zien. We willen tegelijkertijd voorkomen dat iedereen met een uitkering zich als een verdachte bejegend voelt. Door ingewikkelde regelgeving kan het wel eens onduidelijk zijn wat wel en niet mag. Iemand die een formulier verkeerd invult behandelen we anders dan iemand die opzettelijk de boel belazert. We geven allereerst duidelijke informatie, leveren maatwerk en begeleiding. Als we een sterk vermoeden hebben van fraude, controleren we dat per geval en gaan we uiteindelijk over tot sancties als dat nodig is.

Fraude opsporen
De gemeente heeft meerdere mogelijkheden om fraude op te sporen. Dat varieert van dossieronderzoek, inzage in systemen en internetrecherche tot huisbezoeken. Een van de mogelijkheden is een camerawagen.Die wordt in Eindhoven nog niet ingezet. Een camerawagen kun je inzetten als andere middelen niet volstaan of onmogelijk zijn. De inzet moet ook in redelijke verhouding staan tot de fraude en wordt van geval tot geval goed afgewogen.

Een camerawagen heeft verschillende voordelen. De camera kan gericht worden ingezet over een langere aaneengesloten periode, is veel goedkoper en efficiënter dan het doen van waarnemingen door medewerkers en is objectief. Bovendien is het minder belastend voor de betrokkene dan een buurtonderzoek.

Protocol
Omdat dit een zwaar middel is en de privacy van mensen ermee gemoeid is, heeft de gemeente Eindhoven een protocol opgesteld voor het gebruik van een camerawagen. Dit protocol wordt getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat we zorgvuldigheid heel belangrijk vinden. Zodra dat proces doorlopen is en we het advies hebben, zullen we dat opvolgen. Tot die tijd is geen sprake van inzet van een camerawagen.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement