Volledig scherm
John Jorritsma is voorstander van een regio met maar drie of vier gemeenten. © ANP

Opinie - Uitspraken Jorritsma zijn ongepast en ongewenst

OPINIE - De auteur van dit artikel, Joan Briels, is wethouder in Laarbeek. Hij is het niet eens met burgemeester Jorritsma van Eindhoven over de herindeling.

Als het aan Eindhovens burgemeester John Jorritsma ligt, telt de regio over een paar jaar nog maar drie of vier gemeenten. Hoewel ik het hierover hartgrondig met hem oneens ben, mag hij dat natuurlijk vinden. Sterker nog, als burgemeester van de voor ons belangrijke centrumstad Eindhoven is hij in de positie om hier wat van te vinden.

Jorritsma ziet opschaling als oplossing voor de opgaven en uitdagingen waar deze regio voor staat. Ik geloof daar niet in. Net zomin als dat de opschaling van onderwijsinstellingen en zorgorganisaties tot veronderstelde betere resultaten heeft geleid. Het tegenovergestelde is eerder het geval, we plukken daar op veel plekken de wrange vruchten van.

Toonzetting
Mijn reactie richt zich echter niet zozeer op de ideeën van de burgemeester over de bestuurlijke toekomst van de regio, maar op de toonzetting. Jorritsma verdeelt de voor- en tegenstanders van schaalvergroting en herindeling in twee groepen: de mensen die reageren vanuit de ratio en zij die reageren vanuit emotie. De denkenden en de niet-denkenden. Het hoofd en het hart.

Zijn opmerkingen vind ik zorgelijk, ongepast en ongewenst. Ik respecteer uiteraard de opvattingen van Jorritsma over de regio, maar mag ik hem omgekeerd vragen mijn opvattingen als tegenstander van zijn ideeën te respecteren en niet weggezet te worden als onnadenkend? Tegenstanders worden daarnaast betiteld als 'bange bestuurders waar de burger uiteindelijk niets aan heeft'. Waarvoor dank.

Bestuurders die tegen de emotie ingaan, lopen de kans daar bij de volgende verkiezingen voor afgestraft te worden, zo wordt gesteld. Zou dat misschien komen omdat een groot aantal van onze inwoners ook geen voorstander is van opschaling en verdergaande herindeling? In de ogen van Jorritsma handelen deze kiezers vast ook vanuit emotie en onnadenkend.

Samenwerking
De woorden van de burgemeester dragen weinig bij aan de beoogde samenwerking in deze mooie en krachtige regio. Bindende eigenschappen kan ik de burgemeester dan ook vooralsnog niet toedichten. Laat ik het, als eenvoudig wethouder van een van de randgemeenten binnen de regio, voorlopig maar beschouwen als een beginnersfoutje. Een misschatting, redenerend vanuit emotie en daarmee onnadenkend misschien? Tot slot, en het moet gezegd, het wordt een bijzondere en in mijn ogen onaangename wereld wanneer wij ons als mens en als bestuurders 'slechts' zouden laten leiden door de ratio en niet door het hart.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement