Volledig scherm
Ouderen komen moeilijk aan een nieuwe baan. FOTO Roos Koole/ANP

Opinie - UWV verstikt arbeidsmarkt

OPINIE - Auteur Michel van den Molengraft woont in Oirschot. Hij is zestigplusser en sinds begin van dit jaar op zoek naar een baan.

Niemand heeft iets aan de eindeloze stroom verplichte sollicitaties. De oplossing: maak de sollicitatieplicht exclusiever.

Dwingende regels
Laten we vooropstellen dat het UWV uitstekend werk verricht, zeker gegeven zijn immer knellende budgetten. Het UWV biedt een keur aan (digitale) hulpmiddelen om de werkzoekende te ondersteunen en aanvullende maatregelen om een extra zetje te geven aan specifieke doelgroepen.

Dan zijn er de dwingende regels met onbedoelde keerzijde. De sollicitatieplicht, minstens één per week, is een maatregel met een donkere rand. Enerzijds een soort verantwoording naar de maatschappij, onder wie de werkenden – ziet, werkloos zijn is geen sinecure, anderzijds een extra prikkel voor een actieve houding om een baan te vinden.

De sollicitatieplicht genereert een geweldige hoeveelheid sollicitaties, waarvan de meeste door een magere match of lauwe motivatie elke kans op succes missen. Met name de ouderen worden slachtoffer van deze regelgeving. De honderden sollicitaties per persoon vormen een verstikkende stroom die bedrijven over zich heen krijgen. Omgekeerd 'verweren' bedrijven zich door via hun sites automatisch afwijzingen te verzenden en onderlinge afspraken over het geënsceneerd solliciteren van bijvoorbeeld ontslagen seizoenswerkers.

Geen reactie
Het gevolg is dat veel sollicitanten niet eens een (laat staan gemotiveerde) reactie krijgen – dat is op zich al frustrerend – en dat bedrijven de binnenkomende e-mails door lagere echelons, zonder onderscheidend inzicht en nuance, laat voorselecteren op een beperkt aantal harde criteria.

De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat het huidige systeem van sollicitatieplicht, ik chargeer, averechts werkt. Juist wanneer een moeilijk plaatsbare groep groeit; de ouderen.

Wanneer de AOW naar geboortejaar fijn afgestemd kan worden, dan lijkt het niet moeilijk ook de sollicitatieplicht naar leeftijd in te richten. Daartoe zou men binnen de algemene inspanningsplicht onderscheid moeten maken tussen 'zoek- en informatieplicht' en 'sollicitatieplicht'. De zoek- en informatieplicht dwingt de werkzoekende zich onverminderd te oriënteren op de arbeidsmarkt en een keuze te maken uit de aangeboden banen; één per week. Deze zoekresultaten worden, net als nu, aan het UWV gemeld.

De sollicitatieplicht wordt exclusiever: nog steeds een verplichting om contact te zoeken met de aanbieder en je stinkende best te doen die baan te krijgen, echter de frequentie wordt gekoppeld aan je leeftijd. Op deze manier kan de oudere werkzoekende selectiever zijn en aldus zijn focus nog meer richten op kansrijke situaties. Omgekeerd zal de werkgever een brief van een oudere werkzoekende meer aandacht schenken.

Gevolgen
Wat zijn de voorspelbare gevolgen van een dergelijke aanpassing?

De werkzoekende blijft zich onverminderd op de arbeidsmarkt oriënteren; het aantal sollicitaties neemt af en wordt hanteerbaarder; de sollicitaties worden gerichter, beter gemotiveerd en kansrijker, want geloofwaardiger. De werkgever krijgt weer oog voor de oudere sollicitant met de goede match en motivatie en het UWV distilleert een scherper profiel uit het zoekpatroon van de werkzoekende.

Het maatwerkmodel zou er als volgt uit kunnen zien (meer solliciteren mag uiteraard altijd): iemand van 25-35 jaar heeft een zoek- en informatieplicht van vier keer per maand en een sollicitatieplicht van vier keer per maand; iemand van 35-45 jaar vier en drie; iemand van 45-55 jaar vier en twee en iemand van 55-60 jaar drie en één. Voor zestigplussers geldt twee keer zoek- en informatieplicht en nul keer sollicitatieplicht per maand.

Het UWV heeft op basis van voorkennis van dit artikel en door de prikkelende titel heen kijkend, het gemeenschappelijk belang in de discussie gezien en zal de suggestie intern toetsen op draagvlak.