Volledig scherm
Koeien in de stal bij een melkveehouderij. © ANP XTRA

Opinie - Veehouderij verdient eerlijk verhaal

OPINIE - De auteurs Arend Meijer (D66) en Wouter Bollen (VVD) zijn lid van provinciale staten van Brabant.

Het CDA zaait met zijn opinieverhaal 'Provincie is oneerlijk tegenover boeren' (ED 9 december) zelf verwarring door incorrect en onvolledig te zijn, vinden VVD en D66.

Complex dossier
Tijdens de provinciale statenvergadering van 2 december bleek hoe complex het Brabantse veehouderijdossier is. Zoveel belangen, belanghebbenden, meningen en belevingen. Blijkbaar een uitgelezen kans voor oppositiepartijen, zoals het CDA, om verwarring te zaaien door onvolledig en incorrect te zijn in hun reacties, berichtgeving en opinie. Betreurenswaardig, aangezien, juist in dit dossier, de feiten van cruciaal belang zijn. Duidelijkheid en een eerlijk verhaal. Daar is iedereen bij gebaat. Daarom delen we hier het échte verhaal. Hoe zit het nou precies, als het gaat om BZV, mestbeleid, staldering en stikstof?

Om met het Convenant Stikstof te beginnen. Er wordt geschreven dat de provincie zonder enig overleg de deadline vervroegt voor oude stalsystemen als het gaat om de vermindering van stikstofuitstoot. Dat is niet waar. De provincie overlegt al vanaf begin 2015 regelmatig met haar manifestpartners. Voor het laatst nog afgelopen november met onder andere de waterschappen, de natuur(beheer)organisaties, de Brabantse Milieufederatie en diverse ondernemersplatforms, waaronder de ZLTO. De vraag is of we het afgesproken doel gaan halen: in 2028 het milieu minder belasten met stikstofuitstoot. Waarschijnlijk niet. Alle partners weten wat de consequenties zijn van die prognose: ingrijpen! Hoe, wanneer en in welke fasering? Dát is een vraag waar we samen nog goed naar moeten kijken.

Doorontwikkeling
Maar er was meer. Zoals de doorontwikkeling van de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij) en het nieuwe mestbeleid. Beide bieden kansen voor een verdere verduurzaming van de veehouderijsector in Brabant. Vol met keuzes voor ondernemers op weg naar een gezonde toekomst.

Vanuit de liberalen zijn er voorstellen gedaan om deze beweging meer kracht bij te zetten. Vanuit D66 een voorstel om jonge agrariërs te laten zien welke ondersteuning zij kunnen krijgen bij omschakeling. Of hoe ze via hun bedrijf kunnen helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven, zoals de keuze voor duurzame energie. Vanuit de VVD is een idee aangedragen waardoor anders uitzichtloze situaties met een economische prikkel toch een gewenste uitkomst kunnen krijgen. Denk aan vergunningen die zijn afgegeven, maar ongebruikt blijven.

Rekening van vervuiler
In een opiniestuk van het CDA staat: 'De hardwerkende boer krijgt de rekening en het stigma van vervuiler opgeplakt'. Wat een onzin! Het CDA lijkt hier zijn eigen boerenverstand voor het gemak maar even niet te gebruiken. Wij zullen de laatste zijn die beweren dat 'onze boeren' niet hard werken. Helaas gaat het er hier niet om óf ze hard werken, maar dat ze de juiste dingen doen. De provincie Brabant heeft juist veel aandacht voor agrariërs die verduurzamen. Zij mogen bijvoorbeeld onder voorwaarden hun bouwblok vergroten en doorontwikkelen. De provincie stelt bovendien middelen beschikbaar om hen als ‘trots van Brabant’ de aandacht en ruimte te geven die zij verdienen. Denk aan de Agrofoodpluim. Een aanmoedigingsprijs, uitgereikt door gedeputeerde Spierings, die innovatie en verduurzaming beloont.

Agrariërs die blijven wachten krijgen het moeilijk met dit beleid. Dat klopt. We weten al enige tijd dat hun toekomst beperkt is en dit wordt nu duidelijker zichtbaar. Net als in andere sectoren gaan innovatieve ondernemers en trendvolgers een kansrijke toekomst tegemoet. Dat meebewegen vraagt lef en visie. Maar dat kunnen wij in Brabant en de bereidheid is in de sector ook meer dan aanwezig.

Gedeputeerde staten
De bal ligt nu bij gedeputeerde staten. We zijn benieuwd naar hun antwoorden op onze vragen en de reactie op de voorstellen en suggesties die we hebben meegegeven. Zo werken we samen zorgvuldig toe naar een eerlijk, realistisch en haalbaar beleid. Laten we hopen dat onze agrariërs vanaf nu niet nog eens de dupe worden van meer ‘onjuiste projecties’ in opinies van lobbyisten, belangenorganisaties en oppositiepartijen.