Volledig scherm
© stock.xchng

Opinie - Vergunning geiten intrekken

OPINIE - Auteurs zijn Kees Paaps (Q-koortspatiënt en lid van Q-support) en René van Lierop uit Dierdonk, Annelies Verbakel en Ad van Veldhoven uit Gemert.

Tienduizenden inwoners van Helmond en Bakel komen in een gevarenzone voor Q-koorts. Liever schade- claim(s) dan slachtoffer(s).

Gevarenzone
B en W van Gemert-Bakel hebben vergunning verleend aan een Bakelse pluimveehouder om geiten te gaan houden, terwijl daardoor 40.000 inwoners van Helmond en Bakel opnieuw in een gevarenzone komen voor eventuele Q-koorts. Kennelijk telt menselijke gezondheid niet bij beslissingen van de gemeente Gemert-Bakel. Het RIVM zegt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid indien de geiten ingeënt worden. Huisarts Jan Hoevenaars en de GGD in Den Bosch zijn het hier niet mee eens.

Geiten die gevaccineerd zijn tegen Q-koorts kunnen nog wel drager zijn van de besmettelijke bacterie, maar zijn minder besmettelijk. Wij leven in een gevaarlijke omgeving in verband met de coxiëllabacterie die zich aan de fijnstof hecht en Q-koorts verwekt. Mensen die in de buurt wonen, wandelaars of fietsers lopen gevaar op besmetting. Er zijn al 1500 geregistreerde patiënten en 75 geregistreerde doden. Geen excuus vanuit Den Haag voor deze patiënten en al helemaal geen vergoeding. De geitenboeren zijn uiteraard wel goed betaald voor de geleden schade.

Waarschuwingen negeren
Oud-burgemeester Jan van Maasakkers, heeft destijds als coördinerend burgemeester voor de regio Noordoost-Brabant waarschuwingen van sommige deskundigen in de wind geslagen. Nu handelt het college van B en W en meer specifiek wethouder Anke van Extel op gelijke wijze. Zij leggen de schuld bij de inwoners omdat zij geen bezwaar hebben gemaakt en het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden gaan echter niet over besmettingsgevaar, ziekten en overlijden. Wat doet het college met het voorzorgsprincipe in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg? Deze wethouder en het hele college kijken weer weg, dit ondanks de oproep van de provincie om terughoudend te zijn met verlenen van dergelijke vergunningen.

Met andere woorden: Geen duidelijkheid en fatsoenlijke voorlichting voor de inwoners van Helmond en Gemert-Bakel en dus: onbehoorlijk bestuur!

Verweer
Wij roepen de raad van Gemert-Bakel op om net als de raad van Helmond in het verweer te komen tegen deze handelwijze. Ook de huisartsen van deze gemeenten zouden meer van zich moeten laten horen. Onze oproep luidt: Trek de verleende vergunning alsnog in en riskeer schadeclaim(s) in plaats van meer slachtoffers en weiger ook de aanvraag van Muizenhol in Bakel. Wat is belangrijker: de burger of de falende wetgeving? Toon moed en stel mensenlevens boven economisch belang. Blijft de politieke moed uit, dan zullen wij de inwoners oproepen tot actie en verzet.