Volledig scherm
De Willibrorduskerk in Zeelst is sinds veertien dagen dicht. archieffoto Jurriaan Balke/fotomeulenhof

Opinie - Waar kerk sluit, doemt Oase op

OPINIE - Auteurs Jeroen Kok, Frank Bockholts en Harry de Bot zijn actief in de geloofsgemeenschap Oase in Veldhoven.

Na de sluiting van katholieke kerken in Veldhoven vonden gelovigen een onderkomen in de protestantse Immanuelkerk. Wat gebeurt er veel in katholiek Veldhoven! Op zondag 30 oktober vond de slotviering plaats in de Willibrorduskerk in Zeelst.

Het doek is gevallen
Een week later, op 6 november, viel met een laatste dienst het doek voor de kleine Maartenskerk. En tenslotte sloot op 13 november ook de Caeciliakerk in Veldhoven-dorp, als laatste in de rij, haar deuren voor weekendvieringen. Dan blijft nog één rooms-katholiek godshuis over: de grote bedevaartskerk in Meerveldhoven.

Én Oase. Deze geloofsgemeenschap – ontstaan in de zomer van 2015 – gaat door met wat al tientallen jaren gebruik is in kerken in Veldhoven: gebedsvieringen met teksten en bijbellezingen die aansluiten bij deze tijd. Oase gaat hiermee verder in de Immanuelkerk. Na een tumultueus einde binnen de Christus Koning-parochie vond zij vanaf februari een warm welkom in deze protestante gemeente. En zij niet alleen. Ook de groep Taizé-vieringen (met eigen koor) en de Stichting Leerhuis & Liturgie Brabant, bekend om haar poëtische liederen van Huub Oosterhuis, kozen voor voortzetting van hun vieringen in de Immanuelkerk.

Gevoelig
Een gevoelige aderlating voor de Christus Koning-parochie, en wat jammer dat het niet op een andere manier kon. Helaas liet de orthodox-katholieke praktijk van het bestuur en de deken geen ruimte voor een meer vrijzinnige omgang met het geloof. Het ontslag van een talentvolle en geliefde pastoraal werkster sloeg alle hoop de bodem in dat er nog ruimte overbleef voor moderne vormen van geloven.

Afgelopen januari was het zover. Na het door deken René Wilmink uitgesproken verbod op een gebedsviering van Oase viel het besluit om elders verder te gaan. Sindsdien hebben we als Oase geen energie meer gestopt in moeizaam overleg over welk lied wél en welke tekst niét mag, maar ons geconcentreerd op het vormgeven van onze eigen toekomst. Optuigen van een organisatie, van bestuur tot koffieschenkers. Leren wat allemaal gedaan moet worden om de vieringen goed te laten verlopen. Opstarten van activiteiten naast de vieringen. Daar blijven we mee bezig. En daar mag iedereen zich bij aansluiten, elke mens mag zich van harte welkom voelen. Van welke (geloofs)richting dan ook.

Elkaar ontmoeten
Inmiddels zijn we ook gestart met bezielingsavonden waar we elkaar echt ontmoeten, met speciale muziekavonden en met leerhuizen waar bijbelteksten tot leven komen. Met kinderwoorddiensten tijdens Oase-vieringen en Rock- Solid avonden voor jongeren (samen met de Immanuel-kerk) geven we aandacht aan onze jeugd.

Zo leeft de rijkdom in verscheidenheid van het christelijk geloof voort in de Immanuelkerk, als een ware Oase voor mensen die na het sluiten van vijf van de zes Veldhovense katholieke kerken hun 'thuis' hebben verloren. Voelbaar is dat er een warme, gastvrije gemeenschap aan het ontstaan is van mensen die betrokken zijn bij elkaar. Met inspirerende vieringen zoeken we naar eigentijdse vormen die ons geloof verbinden met het leven nu.

Groot verlies
Voor veel mensen is het een groot verlies: niet meer wekelijks vieren en bijeenkomen in de kerk waar ze getrouwd zijn, hun kinderen gedoopt zijn en van waaruit hun geliefden begraven zijn. Maar Jezus zelf geeft aan hoe we toch verder kunnen: 'Blijf niet staren, op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.'

Onze nieuwe bisschop Gerard de Korte benadrukt dat het roomskatholieke huis vele kamers heeft. In dat huis staat de deur van Oase in elk geval wijd open.

Op 22 november (20.00 uur) is in de Immanuelkerk een bijeenkomst over de toekomstplannen van Oase.